ČBK ROZHODLA O SNĚMU

 

Zahájení Plenárního sněmu katolické církve v ČR se bude konat v červenci 2003 na Velehradě. Rozhodli o tom účastníci 41. plenárního zasedání České biskupské konference, které se konalo 3. - 4. dubna v Hejnicích. Bylo zde schváleno také schéma jednacího řádu Plenárního sněmu a projekt Centra pro církevní dějiny ve Vranově u Brna. Tento projekt se má realizovat ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a jedním z jeho prvních cílů je vydání příručky církevních a náboženských dějin českých zemí. Účastníci zasedání se rovněž shodli na dohodě o spolupráci v oblasti církevního školství, která má být uzavřena mezi ČBK a Českobratrskou církví evangelickou. Podpořena byla i myšlenka volontariátu (dobrovolné služby), kterou by ve prospěch potřebných měli vykonávat mladí lidé po dobu 1 - 2 let, kdy opustí své zaměstnání nebo školu.