SHRNUJÍCÍ ANALÝZA 2. TÉMATU SNĚMOVNÍCH KROUŽKŮ PRO ROK 2000

"CÍRKEV JAKO SPOLEČENSTVÍ BOŽÍHO LIDU"

Co je obecně třeba, aby se určitá skupina stala skutečným společenstvím?
Společnými rysy společenství v církvi je zejména život podle víry, vztah k Bohu, otevřenost (21 %), obecně společné zájmy a cíl. Ve společenství je potřeba dobře se znát (48 %), stále lépe se poznávat, vědět, co mohu od druhého čekat, znát své starosti a problémy (27 %), na druhé straně zachovat svobodu jednotlivce. S tím souvisí i pomoc ve společenství, pomoc v duchovní oblasti i ve všedním životě (44 %). Měl bych znát potřeby druhých, umět jim nabídnout pomoc, a naopak být schopen pomoc přijmout. Vědomí spoluzodpovědnosti za druhé je samozřejmým prvkem společenství (48 %), stejně jako tytéž základní hodnoty, které jeho členové vyznávají (44 %). Konflikty ve společenství nastat mohou a také nastávají, v klidu a modlitbě řešené spory jsou očišťující, nezbytný je dialog, pokora a láska. Zásadní význam hraje odpuštění, bez něj společenství nemůže fungovat (43 %).
Společenství mohou tvořit mladí a staří, stejně tak chudí i bohatí (41 %); je to obtížné (6 %). K podstatě společenství patří i to, že má svého vůdce (43 %), vhodnější je osoba s přirozenou autoritou než oficiálně pověřená, popř. více lidí ve vedení společenství (21 %). Menší skupiny nebo názorové proudy jsou většinou k prospěchu společenství, přinášejí obohacení, objektivnější přístup a korekci (13 %). Na druhou stranu, pokud se společenství není schopno domluvit, mohou vést až k jeho rozpadu (4 %).


Jak v naší církvi zažíváme rovnost všech lidí před Bohem?
Česká církev by měla lépe hájit práva našich občanů, aktuálně reagovat na bezpráví (např. pastýřskými listy), ukázat pohled víry (18 %), v médiích by měli působit kompetentní lidé (21 %) . Církevní aktivity na pomoc romské menšině se jeví jako dostačující, s připomínkou, že jde o problém celé společnosti (21 %). Aktivity jsou nedostatečné, dluh máme zejména v evangelizaci Romů (7 %).
Vztah katolíků k příslušníkům jiných velkých náboženství je dobrý, je zde snaha o přiblížení; přínosný je dobrý příklad kněží a biskupů (13 %). Je zapotřebí více tolerance, úcty, rozšíření prostoru pro dialog, vztah u staré generace vidíme jako formální (14 %).
Česká církev vyjadřuje rovnost všech před Bohem, např. v homiliích, pastýřských listech, v ochotě pomoci každému (21 %); nevyjadřuje ji dostatečně, přehlíží "obyčejné" věřící (16 %). 36 % odpovídajících se domnívá, že ženy zažívají v církvi stejně důstojné postavení jako muži, 25 % se domnívá, že ne - viz vytlačování ministrantek, nemožnost denního studia na teologické fakultě. Děti se v našich společenstvích cítí většinou dobře, máme s nimi kontakt, jsou konány dětské mše, děti mají na mši aktivní účast (34 %) . Mladí v církvi mají odpovídající pozornost (20 %), jsou zanedbáváni (8 %), či upřednostňováni (3 %). O své staré a nemocné členy pečujeme dobře, navštěvujeme je, donášíme svátosti, modlíme se za ně (25 %). Setkali jsme se s nadřazeným jednáním v církvi, např. u hierarchie, u pracovníků biskupství (21 %).
Spory v církvi, o kterých informují média - je třeba otevřeně, veřejně a včas vysvětlovat stanoviska, mluvit jazykem dnešní doby, předcházet sporům a včas se dohodnout (29 %). Spory nezveřejňovat, řešit uvnitř církve (21 %).


Co je třeba v našich podmínkách napravit, aby církev žila opravdu jako společenství Božího lidu?
Společenství ke vztahu k Bohu potřebujeme, přináší nám obohacení, povzbuzení, prohloubení znalostí a v neposlední řadě také společnou modlitbu. Dnešní společnost trpí nedostatkem vztahů a skutečné společenství je velikým znamením pro svět. Je třeba nebýt lhostejní, zlepšit přístup k druhým, potřebujeme ovšem také podporu pastýře. Ve společenství žijeme spíše vedle sebe (36 %) než spolu (18 %), naše společenství trpí nedostatkem vztahů, je rozdrobené (7 %); zlepšuje se, dochází ke sbližování (4 %). Svým pastýřům sdělujeme své zkušenosti s běžným životem (12 %), nesdělujeme, nemají čas ani zájem (8 %).