Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ K PLENÁRNÍMU SNĚMU

 

Náš sněmovní kroužek funguje 4 roky a po celou dobu jsem jeho zapisovatelem. Vystřídalo se v něm dosti věřících a mezi nejpoctivější patří důchodci. Zájem mladých je velmi malý, a nechci to zdůvodňovat pouze slabou iniciativou ze strany kněze, příčiny jsou daleko širší. Vždyť ani mezi biskupy nepanovala jednota ohledně svolání plenárního sněmu. Podle mého názoru je celkový nezájem způsoben za prvé neschopností našich věřících zhodnotit kriticky dnešní stav církve u nás z pohledu kratší i vzdálenější minulosti (přiznat vlastní zodpovědnost). Odmítám ovšem zjednodušený názor, že za všechno může 40-ti letá komunistická totalita. Za druhé malý zájem lze vysvětlit katastrofální lhostejností našich věřících chtít se zamyslet (osobně i ve společenství), k jakým cílům se chceme ubírat a že to od nás bude také něco vyžadovat.

Naši přítomní na sněmovních kroužcích měli vždy příslušná témata předem k dispozici, ale při vlastním projednávání se ukázalo, že skoro nikdo se jimi doma nezabýval, a proto diskuse podle toho (ne)vyznívala (lenost, nezájem).

Pevně věřím, že přípravná fáze sněmovního procesu ve farnostech (i jinde) přinese své ovoce a ze zasílaných zápisů bude snad možno nejen poznat dnešní stav církve u nás, ale hlavně naši biskupové (pod vedením Ducha Svatého) z těchto podkladů budou moci určit, jak ji směrovat do budoucnosti, aby vydávala svědectví o své prospěšnosti v naší společnosti.

Za sněmovní kroužek farnosti Všenory - vikariát Beroun (pražská arcidiecéze) ing. Roman Schmitt

 

 

 

K první schůzce našeho sněmovního kroužku došlo 23. 9. 1998. Byl přítomen animátor a 5 účastníků.

Scházíme se dosud pravidelně jedenkrát za měsíc. Já jako zapisovatel se vždy těším, až si budu moci opět sednout k psacímu stroji a vyplnit zápis z jednání kroužku.

Animátor zahajuje setkání úvodní modlitbou a dále postupuje podle pravidel kroužku. Drží se určeného programu a dodržuje strukturu s podstatnými částmi: modlitba, chvíle ticha, základní text. Dodržuje se i způsob slyšení hlasu každého, kdo chce být vyslyšen. Účastníci jsou vyzváni (vždy jde o 6- 8 osob), k popisu, jak se dané téma týká jejich společenství, a k hodnocení současné situace.

Potěšilo nás, že Přípravná komise plenárního sněmu vydala pro tento rok tematický materiál - BIBLE, kde se každý věřící může co nejhlouběji seznámit s životem Ježíše Krista.

Plánujeme si, že se budeme dále setkávat i po skončení přípravné fáze sněmu na biblickém kroužku.

Farnost: sv. Havel v Poříčí nad Sázavou

 

 

První knihy z produkce Karmelitánského nakladatelství zasíláme ing. Schmittovi a farnosti Poříčí nad Sázavou.

Knihu můžete získat také vy. Stačí poslat na adresu redakce dopis, ve kterém byste v rozsahu maximálně 30 řádků popsali svou zkušenost s vaším sněmovním kroužkem: co vás potěšilo, nebo zklamalo, zda se stále scházíte, či nikoli, nebo plánujete-li se setkávat i po skončení přípravné fáze sněmu. Nejzajímavější příspěvky oceníme zasláním knihy, případně uveřejníme na stránkách KT.

(red)