Plenární sněm na internetu

Minulý týden byla uvedena do provozu nová oficiální webová stránka Přípravné komise plenárního sněmu v ČR. Na adrese www.snem.cirkev.cz naleznete nejen ty informace, které byly na stránkách dosavadních, tedy texty o Přípravné komisi samé, jejím obsazení, struktuře, jednacím řádu atd., ale i mnoho dalšího.

Všem zájemcům jsou zde k dispozici aktuální zápisy ze sněmovních kroužků z let 2001 a 2002, dále příspěvky zaslané v průběhu přípravy sekretariátu Přípravné komise a dosud vyhotovené analýzy těchto materiálů. Sněmovní kroužky si zde mohou prohlédnout kompletní materiály pro svou práci, informační statistiky o počtu zápisů za uplynulé období, seznam aktivních sněmovních kroužků a odkazy na kroužky prezentující svou práci na internetu.

Novinkou jsou materiály vztahující se přímo k zahájení sněmu. (Plenární sněm bude zahájen na Velehradě v sobotu 5. července 2003 v rámci národní pouti.) Můžete nahlédnout do jednacího řádu plenárního sněmu, a získat tak nejlepší představu o tom, jak bude samotné jednání probíhat. Harmonogram přípravy, který bude průběžně aktualizovaný, vám umožní sledovat všechno dění, které vede k uskutečnění sněmu samotného. Dozvíte se zde také, kdo bude vaši diecézi na sněmu zastupovat a jak probíhaly volby účastníků. Časem bude možné reagovat na vybrané články, chybět nebudou anketní otázky s tematikou sněmu a různé aktuální informace o sněmovním dění.

Reakce ke sněmu přijímá sekretariát Přípravné komise plenárního sněmu: tel. 02/20 181 632, e-mail: snem@cirkev.cz

(soj)

 

 

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ SNĚMOVNÍCH KROUŽKŮ

 

Vaše výzva mě povzbudila, abych Vám napsal něco o našem hledání cesty s Pánem.

Jsme sněmovním kroužkem seniorů z kladenských farností. Již před zahájením přípravného sněmovního procesu jsme existovali jako modlitební společenství. Setkáváme se minimálně jednou za měsíc ke společné modlitbě nad Božím slovem. Dříve jsme se setkávali nad biblickým textem, ze kterého bylo vybíráno Slovo života. První pracovní materiály pro sněmovní kroužky byly předznamenány také biblickým textem, takže pro nás to byl podnět, abychom setrvávali na dosavadním způsobu setkávání, který byl obohacen o otázky, předkládané celé české církvi. Tím byly naše modlitby propojovány se všemi, kteří si o něco víc uvědomovali, že každý pokřtěný je zodpovědný za život celého Těla Kristova.

Naše setkávání se děje "po domech", protože nemáme "klíče" od jiných prostor, kde bychom se mohli scházet. Myslím, že právě takové setkávání umožňuje větší otevřenost všem. Schéma setkání je jednoduché. Každý domácí si vede modlitbu. Po úvodní modlitbě a přečtení biblického textu je všeobecná rozprava nad Božím slovem. Ta vyústí do čtyř kroků, ke kterým nás vede Boží slovo:

1. ke chvále našeho Pána,

2. k díkům za vše, co od Pána dostáváme a k čemu nás vybízí Boží slovo,

3. Boží slovo nastavuje zrcadlo našemu myšlení, našim slovům i skutkům, a to nás zve k přiznání naší hříšnosti,

4. když poznáváme svou nouzi, jsme vnímavější i k potřebám druhých, a to nás vede k prosbám za potřeby Božího lidu i za potřeby konkrétních bližních.

K setkávání nás povzbudila myšlenka Otce Lombardiho, že církev je společenstvím malých společenství. Boží slovo je nám nabízeno jako program i modlitba pro každodenní život ve smyslu Sk 2.42. Setkávání nás naplňuje radostí a prohlubuje upřímnost našich srdcí. Jsme Pánu vděčni, že nás nasměroval k tomuto hledání cesty s Ním.

(Za sněmovní kroužek seniorů Stanislav Pavlík, Kladno)

 

Knihu z produkce Karmelitánského nakladatelství zasílá redakce panu Stanislavovi Pavlíkovi.

Knihu můžete získat také vy. Stačí poslat na adresu redakce dopis, ve kterém byste v rozsahu maximálně 30 řádků popsali svou zkušenost s vaším sněmovním kroužkem: co vás potěšilo, nebo zklamalo, zda se stále scházíte, či nikoli, nebo plánujete-li se setkávat i po skončení přípravné fáze sněmu. Nejzajímavější příspěvky oceníme zasláním knihy, případně uveřejníme na stránkách KT.

(red)