PŘÍSPĚVKY ODBORNÍKŮ K TEMATICE BUDOUCNOSTI CÍRKVE V NAŠÍ ZEMI

* Je nutné hledat dostatečně vhodný "jazyk" pro navázání dialogu se soudobou společností a následnou inkulturaci křesťanství.

* Často dochází k mylným očekáváním a používání chybných metod v důsledku toho, že se zaměňují roviny: tam, kde je třeba jednat jako ve společenství, se uplatňují postupy charakteristické pro organizaci (instituci). Např. farář prosazuje svou autoritu v situacích, kde by naopak bylo na místě přijmout bratrskou pozici "jednoho mezi ostatními". Jinde se naopak církev nedokáže jasně zařídit jako velká organizace a instituce (hospodaření a majetek, pastorační strategie přiměřená počtu kněží, mediální strategie ap.), takže působí neschopně a "nečitelně" pro ostatní veřejnost.

* Vím, že problémů je v církvi mnoho, ale často si je my sami děláme svými nekoncepčními přístupy, neschopností spolupracovat i celkovou chaotičností, co dělat a co nedělat, a pak se divíme, že se nám situace vymykají z rukou.

* Vytvořit pastorační strategii, která by od současného stavu měla dovést naši církev do podoby živého společenství víry. Tato strategie musí zahrnovat pravdivý a dostatečně komplexní popis současného stavu (i na základě hodnověrných sociologických šetření), reálné stanovení cílového stavu prostřednictvím ověřitelných faktorů, určení postupů, které by k němu měly vést, a prostředků, které k tomu budou potřebné.

* Je třeba si odpovědět na základní otázky: Pastorační situace církve v současné době: jaký je náš dosavadní způsob hlásání evangelia? Jak si církev stojí v současné společnosti? Není naše pastorace uzavřená pro specifické skupiny? Proč nás společnost nebere? Kde jsou příčiny averze k církvi? Je to jen dědictví komunismu? Jak to, že není zájem o duchovní povolání?

* Jak bude naše pastorace vypadat za pět za deset let? Kolik bude k dispozici kněží? Jak budou spolupracovat laici, zvláště když na jejich platy nebudou finance a o jejich práci nebude zájem? Budou tito laici vůbec k dispozici? Často nemáme čas na sebe, ani na druhé. Je mnoho aktivit, a málo co pořádně. Jak dopadlo Desetiletí duchovní obnovy, příprava na Jubileum 2000? Je třeba hledat nové pastorační cesty a nebo i převzít ty vhodné z minulosti.

* Stanovit mantinely dalšího života církve u nás a jejího přínosu pro společnost na prahu 21. století. Zaujímat diferencovaný přístup k občanům, kteří jsou sice "mimo církev", ale nejsou vysloveně ateisté, odmítající Boha ze zásady.
Dojít k výměně darů mezi Čechami a Moravou a vyhnout se přitom jak centralismu (z Prahy), tak ukřivděnosti (z Moravy). Zdůraznit, že katolická církev je doma v celé naší vlasti.