PLENÁRNÍ SNĚM OČIMA ÚČASTNÍKŮ KNIŽNÍ ANKETY

Koncem minulého roku proběhla na stránkách Katolického týdeníku čtenářská anketa, jejíž součástí byly i otázky vztahující se k plenárnímu sněmu. Jména výherců byla zveřejněna v prvním lednovém čísle KT. Dnes vám přinášíme první zajímavé výsledky, k dalším čtenářským postřehům se vrátíme v příštím čísle KT.
Ankety se zúčastnilo zhruba 400 čtenářů, dvě třetiny dopisů obsahovaly také odpovědi na nepovinné anketní otázky.
Většina čtenářů uvedla, že informace o plenárním sněmu získává pouze z Katolického týdeníku a zároveň, že nepatří do žádného sněmovního kroužku.

V odpovědích na otázku: "Co považujete za nejzávažnější problém naší církve, který by měl plenární sněm řešit?" se nejčastěji objevovalo:

1. Slabá náboženská výchova křesťanů všech věkových skupin.
2. Nedaří se oslovovat a zapojovat mládež do života církve.
3. Nesrozumitelnost jazyka církve, kterému lidé mimo ni nerozumí.
4. Nedůstojné postavení ženy v církvi.
5. Neprůhlednost použití výnosů sbírek.
6. Chybějící koncepce pro pastoraci.
7. Postavení laiků v církvi.
8. Vztahy mezi státem a církví, financování církve.

 

Na otázku: "Co se vám ve vaší farnosti nelíbí?" čtenáři uváděli:
1. Špatné vztahy mezi lidmi ve farnosti.
2. Život farnosti trpí, pokud nemá vlastního kněze.
3. Lidé se po mši rozprchnou.
4. Farníci nejsou informováni o dění ve farnosti - nemají pak o ně zájem.
5. Nemožnost prosadit ve vlastní farnosti to, co mají jinde.
6. Časté střídání kněží ve farnostech.
7. Kněží se bojí polemických rozhovorů s lidmi.
8. Nezájem o vzdělávání, exercicie, společná setkání.

 

Co se lidem naopak ve farnostech líbí?
1. Opravený kostel.
2. Schola.
3. Farní charita.
4. Klub seniorů.
5. Poutní zájezdy.
6. Obětavost kněží.
7. Fungující farní společenství.
8. Besedy, přednášky, kulturní akce.

 

Na dotaz "S jakou aktivitou byste se rádi ve své farnosti setkali?" nejčastěji zaznělo:
1. Společné setkávání, pohoštění na faře.
2. Pěvecký kroužek.
3. Farní časopis.
4. Společné výlety, poutě.
5. Farní kavárna.
6. Návštěvy nemocných farníků, charita.
7. Farní rada.
8. Společná modlitba růžence.

 

A jak bychom oznámkovali naši farnost a své působení v ní? V prvém případě by šlo o známku 2-, v případě druhém o známku 3.
(ran)