CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

V naší společnosti převládá mnoho předsudků vůči církvi a odpor proti organizovanosti. Má smysl snažit se to překonávat?

* V obci existuje odpor k organizovanosti a velkým církvím. Jednak je to dáno nedávnou minulostí a to, že se každý může svobodně realizovat v nějaké církvi, již tolik netáhne. Šancí pro církev je vytváření různých společenství, nikoliv utužování organizace.
(pražská arcidiecéze)

* Odpor k organizovanosti a k církvím vyplývá hlavně z nadřazeného chování. Mnozí lidé je nepřijímají, přisvojují-li si lidé z církví netaktně a lidsky nepřesvědčivě pravdu. Velkým úkolem je vytváření menších společenství. Je potřebné informovat o našich dějinách pravdivě, v populárnější formě - v podobě písemné, audio i vizuální (třeba Telepace).
(ostravsko-opavská diecéze)

* Tvrdí se, že dnešní lidé mají odpor k církvi a že je to odpor k organizovanosti. Dá se tomu rozumět také tak, že dnešní lidé touží po větší svobodě a nechtějí být manipulováni (což je v zásadě pozitivní). Na druhé straně však mnozí mají velké sympatie k sektám, kde, aniž tuší, odevzdávají celou svou svobodu...
(řeckokatolický exarchát)

* U nás se neprojevuje odpor k církvi jako k organizaci, je tu spíše lhostejnost a nezájem o jakýkoliv duchovní život.
(plzeňská diecéze)

* Předsudky a odpor druhých vůči církvi bychom měli překonávat zejména vlastním příkladem láskyplného soužití a přijímáním se navzájem. Katolíci by měli být jako kvas v těstě. Tím, že naslouchají Božímu slovu a přijímají je, musí být rozhodně jiní než okolní svět. Ve světě působí nenápadnými věcmi: nevyhýbají se přivádění dětí na svět, starají se o potřebné, zapojují se do různých charitativních spolků, ale i modlitba v ústraní má velký vliv na okolní svět, aniž si to kdo příliš uvědomuje.
(olomoucká arcidiecéze)

* Místní církev ve farnosti při vhodných příležitostech koná bohoslužebné úkony i mimo kostel na veřejnosti. Tím se překonávají snahy (přetrvávající z minulého režimu) zatlačit církev za zdi kostela. Jedná se např. o slavnost Božího těla, jež probíhá formou procesí po obci mezi kostelem a oltáři na návsi, modlitby při slavnostních akcích (odhalení Památníku obětem zla, setkávání se u Památníku ve významných dnech, při velikonočních obřadech...) a při obřadech spojených s poutí za duchovní povolání a požehnání rodin atd. Důležité je zviditelňování činnosti farnosti v celostátních médiích, ale i v obecních zpravodajích, veřejně přístupné nástěnky s duchovní tematikou.
(českobudějovická diecéze)

* Měli bychom možná na všech úrovních získávat informace o tom, co lidi trápí, jaké mají problémy, co je zajímá, a co nezajímá. Nechodit s klapkami na očích, uspořádat ankety, využít výzkumu veřejného mínění apod. Na získané informace reagovat jako jednotlivci i větší společenství, nabídnout pomoc, uspořádat přednášky srozumitelné veřejnosti - vyloženě zaměřené na lidi, kteří do kostela nechodí. Máme co nabídnout. Poctivě hledat příčiny, proč se "nekosteloví" lidé neúčastní našich akcí, které pořádáme hlavně pro ně, proč se obávají mezi nás přijít. Buďme pravdiví a poctiví k sobě i k druhým. Vzdělávejme se, učme se z Písma, snažme se mu porozumět vcelku, to je myslím recept proti fanatismu a lhostejnosti. Řečem o Bohu lidé moc nerozumí, ale velice dobře rozumí tomu, jestli jim někdo v nouzi pomůže, zastane se jich, jsou-li v právu, potěší je v zármutku, jedná-li s nimi důstojně.
(královéhradecká diecéze)