CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH
Jaká je vaše představa působení katolíků na společnost? Jak se vyhnout extrémům fanatismu a lhostejnosti?

* Úkolem církve je dávat důraz na morální kredit a vystupovat proti lži. S křesťanskými církvemi působícími v obci se celkem pravidelně stýkáme. Neprosazuje se fanatismus, ale zapálení pro věc ano. Možnost oslovení dalších lidí záleží i na daru pohotovosti se v danou chvíli vyjádřit. K výchově v této oblasti může přispět setkávání v užším společenství, kde má každý příležitost častěji se vyslovovat i slyšet názory ostatních.

(pražská arcidiecéze)

* Naše představa působení katolíků na společnost:
- pravdivost vlastního života
- větší angažovanost v politických stranách
- širší působení v médiích - rozhlas, TV, tisk, internet
- charitativní činnost
- kulturní oblast: hudba (festivaly, koncerty), literatura
(větší dostupnost křesťanské literatury i pro nevěřící), divadlo
(ostravsko-opavská diecéze)

* Snažíme se nabízet spoluobčanům svou pomoc i duchovní orientaci. Nestydíme se za to, že chceme žít jako katolíci.
(plzeňská diecéze)

* Extrémům fanatismu a lhostejnosti se málokdo dokonale vyhne. V těchto životních situacích je zapotřebí nepřestávat s modlitbou a opravdově celým srdcem hledat to, co chce Bůh. Nevybírat si z Bible jen články, které se mi hodí, ale bádat nad tím, co Bůh myslel každým svým slovem a činem.
(olomoucká arcidiecéze)

* Působení katolíků zrcadlí i jejich duchovní život, zakotvenost ve víře (např. odolnost vůči korupci). Připustit k řešení problémů Boha, nechtít řešit všechno bez něho.
(brněnská diecéze)

*Upozorňovat na správnou stupnici hodnot, jež je nadčasová a univerzální pro všechny epochy lidské společnosti, protože podstata člověka a jeho lidské vlastnosti se nemění.
(českobudějovická diecéze)

*Musíme citlivě zkoumat znamení doby, abychom poznali, co je v dané chvíli pro společnost nejpotřebnější. Měli bychom lidi oslovovat dnešním stylem řeči. Církev se nemůže vracet k fungujícím praktikám před nastolením komunismu. Doba pokročila, musíme být pohotoví svým vystupováním a vyjadřováním se k problémům. Musíme být srozumitelní dnešnímu člověku. 
(královéhradecká diecéze)

*Lidé dnes hledají mimořádné duchovní zážitky. Ty jim církev na první pohled neposkytuje, proto se mnozí uchylují k náboženstvím, která nejsou pro naše teritorium tradiční.

Lidé "ze světa" se cítí nesví mezi křesťany ve starých, zaprášených, tmavých kostelích, kde si zamračení věřící pouze odsedí mši a netvoří společenství. Z toho pro nás plyne, že bychom se měli starat o to, aby liturgie byla radostná, abychom svou víru prožívali radostně a byli vstřícní k ostatním. To může podpořit i prostředí, ve kterém se člověk cítí dobře - nové stavby, ve kterých k sobě mají lidé blíž, více pociťují sounáležitost a snáze vytvářejí společenství.
(litoměřická diecéze)