č. 40 / 2002, 6. 10. 2002

 

CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

S jakými problémy jste se setkali a jaké úkoly spatřujete v oblasti vzdělání od pádu komunismu?

 

* Přetržení kontinuity náboženského vzdělávání je velmi bolestné a asi nenahraditelné. Většině katolíků středního a staršího věku chybí základní teoretické náboženské vzdělání. Víra srdcem je cenná, ale je třeba ji doplňovat vzděláním, nejde jedno od druhého oddělit, vzdělání je důsledkem víry. Informací a literatury je dost, ale všeobecně málo čteme. Východiska: zavést biblické hodiny pro dospělé a ve farnostech nedělní školu pro mladší děti.

(českobudějovická diecéze)

 

* Jsme toho názoru, že s dětmi je třeba pracovat duchovně, zavést jakési seznamování s katechismem za přítomnosti rodičů. Dále vidíme, že není jednotná výchova ve škole a doma. Na pedagogických fakultách je třeba velmi promyšleně přednášet teologii, aby budoucí učitelé byli vedeni k zamýšlení se nad existencí Boha. V naší farnosti jsme pořádali v květnu nedělní odpoledne s dětmi u místních kapliček. Děti se dozvěděly něco o Panně Marii, hrály si, tancovaly, vyžily se i po výtvarné stránce. Byla to velmi přínosná akce a děti přišly s chutí každou neděli.

(královéhradecká diecéze)

 

* Navázat na vzdělání, hlavně v akademické společnosti. Laici dostali přístup na teologické fakulty. Rozjely se katechetické kurzy, velmi se rozrostl katolický tisk, vznik celé řady křesťanských vydavatelství. Dostali jsme místo v TV, rozhlase, máme vlastní Radio Proglas. Obnovení činnosti Charity, řada občanských iniciativ, nadací, křesťansky zaměřených. Oživení řádů - navázaly vcelku úspěšně na minulou činnost. Místy nacházíme i velkou uzavřenost, té se musíme zbavit. Dále jsou zde katolické skautské oddíly, Orel - převážně na Moravě, ČKA, Zvěřinovy dny.

(litoměřická diecéze)

 

* U nás si lidé myslí, že církev by neměla mít vliv na veřejný život. Televize podává zkreslené informace, například při Pochodu pro život byl rozhovor s psychicky nemocnou paní. Myslí si, že když v Boha nevěří, tak Bohu nepodléhají, a tudíž se jich to netýká. Náš postoj ale musí být: I kdyby Tě, Pane, všichni opustili, já Tě neopustím.

(mládež)

 

* Člověk by měl mít opět zvýšenou zodpovědnost za své chování. Proto je dobré, abychom udrželi svobodu, jak tomu bylo již před rokem 1948, nebo spíš před rokem 1939. Nedostatky byly v otázkách komunikace s jinými náboženstvími. V rámci ekumenismu je třeba se sjednotit s odloučenými bratřími ve věcech, které nás nerozdělují, a vzájemně se přijímat v odlišnostech. Měli bychom se bránit též negativním stránkám konzumní společnosti, která vznikla v poslední době rychlým vědeckotechnickým rozvojem. Výhody tohoto rozvoje je třeba rozlišovat a rozumně přijímat.

(olomoucká arcidiecéze)

 

* Porozumění mezi lidmi nezáleží na politických zlomech. Ne vše, co bylo a je ve svobodném světě, lze aplikovat na naši mentalitu. Záleží na kultuře a na tom, jak jsou náboženství, případně jeho proudy a hnutí, žita. Většinou nemáme dostatek informací.

(pražská arcidiecéze)

 

* Po pádu totality přišla různá literatura z Rakouska a podobně i od jiných křesťanských vyznání. Nebyla vždy kvalitní. To jistě zanechalo také následky, zvláště co do katolického pojetí.

(ženské řehole)

(soj)