č. 47 / 2002, 24. 11. 2002

 

CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

Jak naše církev působí a jak by mohla působit na kulturu naší společnosti? (II. část)

 

* V naší obci se částečně promítá působení církve do oblasti kultury (schola, chrámový sbor) a politického života (vítězství KDU-ČSL v komunálních volbách). Organizujeme různé akce - koncerty, poutě, přednášky atd. Naším úkolem je větší propagace akcí a informace o jejich průběhu. Částečně tyto aktivity organizujeme a také se jich zúčastňujeme. Ve větších městech či místech je dostatečný prostor, horší situace je v malých městech. Slabá podpora přiměřeného časopisu (např. Adéčka) pro mladé a hledající, který umožní seznámení s církví a jejím posláním. Nejlépe můžeme působit svým životem a osobním příkladem.

(ostravsko-opavská diecéze)

 

* Poslání církve je v naší zemi potlačováno. Do povědomí lidí se křesťanský styl dostává přes masmédia, např. Adventní koncerty v České televizi. Větší informovanosti, zejména mladších křesťanů, by pomohlo čas od času zveřejnění internetových adres s křesťanskou tematikou např. v Katolickém týdeníku. Nesmíme se uzavírat před světem, svým vystupováním a vyjadřováním se ke všemu, co hýbe společností, můžeme působit na zjemňování lidských duší.

(pražská arcidiecéze)

 

* Světlo evangelia, které chce křesťanství přinášet do kultury naší doby, aby ji ozdravilo a utvářelo (či přetvářelo), je toho schopno. V rámci možnosti by bylo dobré umístit na frekventovaných silnicích návěstní tabuli s informací o možnosti mše svaté. V rámci naší školy se uskutečňují různé akce nejen pro děti, ale i pro rodiče (například možnost navštívit oratoř ve školní budově, během týdne možnost mše svaté v rámci školního vyučování, duchovní obnovy pro děti, v předvánoční době kulturní vystoupení, v postní době společná křížová cesta; pro učitele a rodiče 2x do roka možnost duchovní obnovy s knězem).

(ženské řehole)

 

* Naše církev působí na kulturu neúnavným hlásáním evangelia. (Bohu díky za to málo duchovního, co se objeví ve sdělovacích prostředcích.) Možností, jak by mohla působit, by se našlo mnoho, ale jedním důležitým prvkem je výchova mládeže, a to již od mateřské školky. Nespoléhat na výchovu v rodině, protože naše rodiny dnes prožívají krizi. Od biskupů počínaje, přes kněze, katechety a dobré učitele ve školách, by mohla sice pomalu, ale jistě působit církev na kulturu naší společnosti - pozvedat morálku, ovlivňovat pohled na život, na užívání drog.

(ženské řehole)

(soj)