Pouť animátorů sněmovních kroužků naší diecéze na Svatou Horu

 

Na posledním pracovním setkání animátorů a animátorek sněmovních kroužků jsme se předběžně domluvili na společné pouti na Svatou Horu, kam nás pozval pan Cikler. Tato pouť se uskuteční v sobotu 21. 9. 2002. Zahájena bude mší svatou v 10:00. Počítá se se společnou modlitbou, obědem z vlastních zdrojů a po obědě diskuse s pozvaným hostem.

Podrobnější informace naleznete v zářijovém čísle Zpravodaje.

 

 

Volba účastníků plenárního sněmu

 

Na svém zasedání dne 7. května 2002 zvolila kněžská rada na základě návrhů jednotlivých vikariátů účastníky plenárního zasedání sněmu katolické církve v České republice, kteří budou zastupovat kněze naší arcidiecéze. Jsou to: Mariusz Gerard Kuźniar, farář v Praze – Stodůlkách, a Jiří Pecka, člen kněžské rady a farář v Příbrami I. Náhradníky jsou: Mgr. Jan Baxant, okrskový vikář I. pražského vikariátu, a Mgr. Ing. Jan Dlouhý, sekretář vikariátu Benešov.