O sociální nauce církve a diskusi na sněmu

M. Zimmermannová

 

Začátkem července 2003 se konalo první jednání Plenárního sněmu Katolické církve v České republice. Byla jsem přítomna, abych ho sledovala očima novinářky, kterou zajímá, která témata považuje církev Čech a Moravy za žhavá a co už se o nich ví, jaké směry v řešení se rýsují. V tomto ohledu se úroveň jednání nijak nevymykala stavu, jaký vidíme kolem sebe nebo jaký prezentují katolická média. Proto jsem se snažila oslovit alespoň některé experty přítomné na jednání, kteří mají širší přehled a často i mezinárodní zkušenosti. Po prof. Smékalovi to je Ing. Cyril Martinek, expert na sociální nauku církve.

 

O ÚLOZE SOCIÁLNÍ NAUKY V ČR S ING. CYRILEM MARTINKEM

Ing. Cyril Martinek se prvního jednání Plenárního sněmu KC v ČR účastnil jako odborný poradce v oblasti sociální nauky církve. Během sněmovního jednání jsem ho požádala o krátký rozhovor o jeho práci a přínosu sociální nauky církve pro každého z nás:

 

Kde momentálně pracujete a čím se zabýváte?

Přednáším na Teologické fakultě v Českých Budějovicích sociální učení církve. Můžu říct, že mými studenty jsou dálkaři, kteří o to mají poměrně velký zájem. To už nejsou úplně mladí lidé, často jsou zaměstnaní, z vlastní iniciativy studují na této fakultě, někteří dojíždějí daleko, dokonce mám jednu posluchačku z Německa. Je to pro ně namáhavé, ale dělají to proto, že mají veliký zájem, a to je velmi pozitivní.

U nás se po převratu rozšířilo takové nezdravé mínění, že sociální učení je něco jako socialismus. To jim pochopitelně vyvracím a v řadě v přednášek jim vysvětluji, co sociální učení je, že jde o novou evangelizaci církve a že je to nutné. Lidé jsou zmateni a nedovedou se v naší společnosti orientovat. Sociální učení je orientuje, aby se ve společnosti vyznali a ukazuje jim základní principy.

 

Kristovu konání nejvíce rozuměli chudí a on sám řekl, že přišel nasytit hladové. Jakou skupinu lidí považujete v naší společnosti za chudou?

Mluvili jsme s profesorem Mlčochem o tom, že ta nejchudobnější vrstva lidí se soustřeďuje kolem komunistů a jim bychom měli přednášet sociální učení církve, ty bychom se měli pokusit evangelizovat. Ale to je samozřejmě jenom teorie, protože oni jsou pevně zakořeněni v tom svém komunismu, takže by s nimi asi nějaká kloudná řeč nebyla.

 

Jsou i křesťané, a to spíše ti chudší, kteří komunisty ve volbách volí.

To je právě ten zkreslený pohled na komunistickou stranu, která se představuje jako jakýsi zachránce těch nejchudších vrstev. Ve skutečnosti pořád žije ještě ve smýšlení, které vidí třídní boj, antagonismus mezi třídou vykořisťovaných a vykořisťovatelů, hlásá, že svět by se měl změnit tak, že by třída vykořisťovatelů, tedy podnikatelů, měla být zničena. Oni přímo žádají ostrý třídní boj a zničení vykořisťovatelské třídy. To je pro nás těžko přijatelné a oni se od tohoto názoru neoprostili a my těžko od nich můžeme čekat něco jiného. Je a bude to problém české společnosti, dokud si politici neuvědomí, že je třeba jednat tak, aby ta nejchudší vrstva nebyla stabilně na okraji a hlavně aby neklesala ještě níž, než kde je.

 

Co na to církev? Vidíte v této oblasti nějaké pozitivní iniciativy kolem sebe, které vycházejí z křesťanského smýšlení?

Ono se ukazuje, že nejlepší je konkrétní pomoc. Například v domovech důchodců, kde lidé žijí a čekají na každé vlídné slovo. To je velice prospěšné. Ale jak konkrétně pomoci této vrstvě, to je velice těžká otázka. Když o tom mluvím s lidmi, říkají, že by to možná chtělo nějakou evangelizaci jakou tady dělají mormoni – chytají lidi na ulici a slibují jim lepší život, ale to nemá žádný smysl.

Já se přiznám, že nějaké konkrétní řešení nevidím. I když se snažím těm posluchačům, které v Českých Budějovicích mám, poukazovat na tuto otázku, a oni sami mi říkají, ano, my jsme ve svém mikrookruhu se snažili působit na lidi tak, abychom je pozitivně motivovali. Ale to je zatím jen místní vyzařování, v malinkém rozsahu. Když nic jiného, tak alespoň jim říkat pravdu, Protože oni jsou zahlceni různými fámami, různými televizními slogany, takže oni tu skutečnost nevidí, oni jsou slepí, hluší ke skutečné realitě, protože vnímají jen to, čím je ohlušují sdělovací prostředky. A to je nejhorší. Takže když alespoň malou osvětu někdo dělá, je to určitě pozitivní čin.

 

Dá se shrnout, že sociální nauka církve může pomoci křesťanům zorientovat se ve společnosti a rozbíjet jednostranné ideologie?

Přesně tak.

 

CO VÁS PÁLÍ! NAPIŠTE NÁM!

Představte si, že jste delegáty sněmovního jednání, a jsou vám nabídnuty tématické skupiny, ve kterých byste se měli účastnit diskuse. Jaké otázky si kladete? Co byste k tématu rádi řekli všem ze své zkušenosti? Co vás oslovilo, kde vidíte řešení?

Uvádíme názvy tématických skupin, ve kterých diskutovali delegáti sněmu. Jejich závěry jsou přístupné na internetu a my vám je postupně nabídneme. Oslovíme odborníky v těchto oblastech a přivítáme vaše postřehy a zkušenosti.

 

Témata k diskusi:

¨ Paměť a smíření - duchovní četba českých dějin

¨ Duchovní život a růst zbožnosti v místní církvi

¨ Preevangelizace, evangelizace uvedení do křesťanského života a předávání víry

¨ Katecheze, křesťanská výchova, vzdělávání věřících a církevní školy

¨ Obnova liturgického života

¨ Charita a sociální apoštolát

¨ Pastorace mládeže

¨ Manželství a rodina

¨ Zasvěcený život v místní církvi

¨ Život jáhnů a kněží v místní církvi

¨ Kultura a umění v životě místní církve

¨ Vzdělání a formace v místní církvi

 

Pro inspiraci uvádíme část zápisu skupiny, která diskutovala k tématu Duchovní život a růst zbožnosti v místní církvi:

Co je negativní na zbožnosti současnosti ve směru k ortodoxii?

-         malá orientace v duchovních věcech, nedostatečná asistence

-         chybí interpreti hodnotných věcí, učitelé zbožnosti

-         duchovní minimalismus (jen Desatero) spojený s formalismem

-         oddělování zbožnosti od světa a všeho možného - desatero je spíš maximalismem – první je totiž víra v Boha

-         lhostejnost většiny

-         vztah k Bohu chápán na rovině prospěšnosti (aby se urodilo, atd.)

-         nevědomost v náboženských věcech, nejistota církevní identity, relativizace hodnot

-         rozpojování duchovna a života ve světě (praktická gnoze).

 

Z čeho vyvěrá zdravá zbožnost? - napište nám svůj názor! Závěry ze všech pracovních skupin si můžete přečíst, pokud máte přístup k internetovým stránkám (http://snem.cirkev.cz, rubrika První zasedání - Materiály Plenárního sněmu - Výstupy z tématických skupin).