KT č. 12 ze dne 23. 3. 2003

 

CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

 

Jak napomáhají sdělovací prostředky dnešnímu světu pochopit církev? (II. část)

 

 

* Můžeme sledovat německou televizi. Je tam více prostoru pro vysílání mše sv. a kulturně-náboženských pořadů. Rozdíl pramení ze čtyřicetiletého komunistického boje proti víře a Bohu. Církev by měla usilovat o mediální obraz. Obraz církve by měl být lidský, plný lásky, také spravedlivý, s jasně formulovaným postojem ke zlu. Na internetu je církev bohatě zastoupena. Také v tisku je možno si vybrat od Katolického týdeníku až po Teologické listy.

(plzeňská diecéze)

 

* Dojem o církvi, který divákům zprostředkovává obrazovka, bývá někdy hodně rozporný. Záleží na osobním postoji k otázkám víry toho, kdo program nebo zprávu připravuje a schvaluje, a také na tom, jaký dojem a účinek chce navodit. A to všechno při zdůrazňování "nestrannosti" a zdání hledání pravdy. Často bývá zdůrazňována touha církve po majetku, restituční nároky se zveličují, dále touha církve získat privilegované postavení ve společnosti a různé výhody. Zde polemiky a obrany mnoho nevyřeší, ani nevylepší pokřivený obraz církve. Jde spíše o možnost ukázat veřejnosti ve větší míře aktivity církve pro chudé a postižené. Přiblížit "všední dny" charitních pracovníků, řeholních sester i všech služebníků církve. Ukázat, že se věřící neohlížejí převážně do minulosti, ale že poctivě hledají řešení současných problémů a trampot. Chce to také trochu poumývat okenní skla, aby veřejnost poznala, že jsme také jenom lidé.

(řeckokatolický exarchát)

 

* Celkově se však nesetkáváme s tím, že by naše média pozitivně ovlivňovala život v naší společnosti. Na obrazovce (zejména vysílání stanice Nova) je prezentováno násilí a nevázaná sexuální morálka, a především mladí lidé to přijímají jako normální jednání. Též bezduché televizní pořady a reklamy nemohou nikoho pozitivně ovlivnit. Dochází i k tomu, že média vytvářejí klamný obraz skutečnosti, když předávají jenom určitou část pravdy, vytrhnou něco ze souvislostí (např. spory o církevní majetek). Negativní dopad mělo zejména to, že se některé vnitrocírkevní problémy dostaly do médií (viz situace kolem pražské teologické fakulty).

Změna politického systému nám umožnila zapojit se do oblastí, které nám byly dříve uzavřeny, ale zatím není mezi věřícími dostatek sil ani schopností pro práci v masmédiích. Osobnosti jako P. Halík, P. Herman, P. Fiala jsou spíše výjimkou.

Přesto se něco podařilo (vysílání stanice Proglas, katolický tisk, některé křesťanské pořady...).

Je škoda, že v některých farnostech lidé katolický tisk nemají k dispozici, nejsou informováni o křesťanských pořadech a nemají informace o dění v církvi.

Zřejmě přichází málo ohlasů od věřících na různé pořady - této možnosti bychom měli více využívat. Snažíme se povzbudit mladé lidi, se kterými se scházíme, k aktivitě v této oblasti. (ženské řehole)

(soj)