KT č. 14 ze dne 6. 4. 2003

 

CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

 

Jak umožňují média církvi pochopit mentalitu a lidi dnešní doby? (I. část)

 

* Na základě sledování médií jsme schopni si vytvořit obraz o lidech dnešní doby. Nevíme ale, jak dalece je tento obraz pravdivý. Často jsou reportáže jednostranně zaměřeny. Výpověď médií by pro nás neměla být směrodatná.

(královéhradecká diecéze)

 

* Domnívám se, že média umožňují silně pochopit mentalitu a lidi dnešní doby: je třeba ovšem média používat. Domnívám se, že pro kněze by to měla být přímo povinnost. Jestliže kněz denně vidí a slyší svou hospodyni, kostelnici, varhanici či účetní, potom pár zbožných věřících - jak může znát mentalitu a lidi dnešní doby? Sám se asi nevypraví do různých prostředí, kde se lidé shromažďují a nacházejí. Navštěvuje-li pouze zbožná společenství - je to jen jistý druh lidí. Tisk, rozhlas, televize, internet umožňují knězi postupně stále více chápat různé skupiny lidí - děti, mládež, dospělé, chudé i bohaté, zdravé i nemocné, ženy i muže. Je to tak důležité pro kněze, který by měl být alter Christus - měl by zastupovat Krista, a ten přišel pro všechny lidi, nejen pro lidi uvnitř církve. Domnívám se, že poznání lidí prostřednictvím médií brání strach, aby se kněz médii "nezašpinil", aby to pro něho nebylo pokušení a pohoršení.

(litoměřická diecéze)

 

* Každý se dobrovolně může rozhodnout, že bude konat dobro. Jako křesťan chápe demokracii ve svobodě a slušnosti, máme možnost dělat věci, kterými chceme působit dobře, máme právo se sami informovat, měli bychom být lépe seznámeni s tím, jaká jsou naše práva a povinnosti. Naši poslanci by měli chodit mezi lidi, hovořit s námi a informovat nás.

(olomoucká arcidiecéze)

 

* Větší angažovanosti křesťanů ve veřejných sdělovacích prostředcích brání jejich bázlivost, někdy pohodlnost, neznalost příslušné problematiky a malá odvaha zděděná po totalitní minulosti.

Část kněží se přizpůsobuje dnešnímu člověku a využívá sdělovacích prostředků. Dobrým příkladem jsou papežovy snahy. Doporučujeme lépe připravit studenty teologických škol na využití techniky sdělovacích prostředků. Úlohu vzdělaných laiků vidíme v úzké spolupráci s duchovní správou.

(ostravsko-opavská diecéze)

(soj)