KT č. 15 ze dne 13. 4. 2003

 

CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

 

Jak umožňují média pochopit církvi mentalitu a lidi dnešní doby? (II. část)

 

* Máme lidi schopné se angažovat, a to na různých úrovních, způsobem, jak je v komentáři k otázkám uváděno. Ale je jich málo, jsou přetíženi úkoly a dělají všude alespoň něco. Je potřebné lidi získávat, umět je vytypovat.

Je potřebné, i když náročné, aby kněží dovedli otázky dnešního světa interpretovat a z křesťanského pohledu vysvětlovat, mohou pomoci i laici, s touto tematikou třeba pracující. Informovanost je někdy velice malá. V tomto duchu je potřebné s tím počítat i ve studijních plánech fakult, ale s tím nejsme seznámeni tak, abychom věc mohli posuzovat.

Potřebná je jistě i spolupráce s pracovníky médií ostatního katolického světa - sdílení zkušeností, ale i potřebné literatury, vzpomínám na jednání OCIC-UNDA v Praze před několika léty. Je potřebné znát společenské analýzy a prognózy z pohledu naší víry pro určení naší evangelizační strategie. Výborným výsledkem je třeba dokument "Pokoj a Dobro", seznamování se sociálním učením církve je významným evangelizačním momentem. Otázka je, nakolik jsme se podrobně seznámili již s tímto dokumentem tak, abychom ho mohli kvalifikovaně interpretovat - ale o to se ještě s poslední verzí můžeme snažit.

Myslím, že je opravdu při dnešní úrovni vědomostí a informovanosti nutné být na výši, ale tím myslím třeba i znát dobře to, v čem mohu působit a chci úspěšně působit, a nemusí to být právě věda.

Myslím, že otázka práce v médiích by mohla být přitažlivá i pro mladé křesťany, kteří budou ochotni nést často i svou kůži na trh.

(plzeňská diecéze)

 

* Nemáme moc zkušeností s tím, že by média nabízela jedinečnou příležitost, jak nás přivést k zamyšlení nad nosnými základy naší víry. Kněží a řeholníci by si měli vzít poučení z médií, jak působit na člověka (reklamy), aby věděli, jak prokazovat Božímu slovu důležitou službu skrze sdělovací prostředky. Zdá se nám, že zatím máme značně starostí orientovat se v dnešním světě. Základní poselství spásy spočívá v přijetí Ježíše jako našeho zachránce. Tím, že se tomuto poselství otevíráme, neseme ho také druhým. Musíme ale vycházet ze zkušeností, které mají. Boží slovo nás vede ke svobodě a učí nás chápat i demokracii. Papež Jan Pavel II. přináší nové pohledy pro život člověka v globalizovaném světě.

(pražská arcidiecéze)

 

* Požadavek poznávat znamení doby a poznávat její skutečné potřeby musí být pro apoštolát denním chlebem. Kladný přístup k němu dokáže vysílit až do morku kostí. Opačný přístup se zahaluje opatrností, rozvážností, chladnou hlavou, neuspěchaností, neboť čas sám ukáže ap. Možno říci, že se nic nedá vytknout, pokud někde v pozadí nepostává lenost. (řeckokatolický exarchát)

 

* Mentalita lidí dnešní doby je poznamenána nerozhodností. Je nutné, aby církev rozuměla mentalitě lidí, musí jim naslouchat. Podstatou křesťanské víry je zdůrazňovat důležitá rozhodnutí učitelského úřadu církve! Ve všeobecných znalostech zjišťujeme nedostatky, je třeba se více vzdělávat!

(ženské řehole)

(soj)