Aktuality – Setkání, 21/2003, 18. 11. 2003

 

Rozhovor s novým sekretářem sněmu

 

30. 10. byl na setkání úzké skupiny Sekretariátu plenárního sněmu, které svolal kard. Miloslav Vlk, jmenován generálním sekretářem Plenárního sněmu katolické církve v ČR Dr. Jiří Kašný, Th.D., děkan teologické fakulty v Českých Budějovicích. V souvislosti s tímto jmenováním jsme mu položili několik otázek.

 

Ve sněmovním dění jste se účastnil jako delegát (z titulu funkce děkana TF JU) a zúčastnil jste se i 1. plenárního zasedání na Velehradě. Jak hodnotíte dosavadní průběh sněmu?

Nabídnu vám jen několik částečných postřehů. Sněm vidím jako proces hledání, setkávání a rozhodování. Domnívám se, že myšlenka uspořádat sněm vyšla z pocitu, že je třeba – a že by stálo za to – hledat, jaké je nyní místo křesťanů v naší společnosti. Myšlenka sněmu vyprovokovala nespočet neformálních i formálních debat o situaci církve a setkání na všech rovinách od sněmovních kroužků až po zasedání ČBK. Z tohoto hledání a setkávání jistě pocházejí nové postoje a nová rozhodnutí, i když to zatím nejsou formální rozhodnutí sněmu.

 

Byl jste jmenován sekretářem sněmu. V čem spočívá úloha sekretáře?

Generální sekretář sněmu je součástí Sekretariátu Plenárního sněmu. Předsedou tohoto sekretariátu je kard. Miloslav Vlk a místopředsedou arcibiskup Jan Graubner. Organizačním sekretářem byl jmenován Mons. Karel Janoušek, konzultantem je dr. Jan Stříbrný. Úlohou generálního sekretáře je koordinovat práce sekretariátu podle pokynů předsedy sekretariátu. Jako jeden z konkrétních úkolů sekretariátu v období mezi prvním zasedáním sněmu v červenci 2003 a druhým zasedáním, které je plánováno na červenec 2005, vidím koordinaci prací osmi sněmovních komisí. V tomto sněmovním mezidobí se práce sněmu bude soustřeďovat právě kolem témat jednotlivých komisí.

Myslím, že by stálo za to tyto komise vyjmenovat, abychom si uvědomili rozsah jejich práce.

  1. Komise pro četbu duchovních dějin
  2. Komise pro statistická východiska a analýzu socio-ekonomického prostředí a kulturních tendencí
  3. Komise pro vizi misijního a evangelizačního působení celého Božího lidu v české společnosti
  4. Komise pro život a poslání kněží, jáhnů a osob zasvěceného života v naší církvi
  5. Komise pro život a poslání laiků v naší církvi
  6. Komise pro liturgii a svátostnou pastoraci
  7. Komise pro partikulární právo
  8. Komise pro pastoraci

Domnívám se, že práce komisí bude navazovat vždy v dané oblasti na minulou i přítomnou práci sněmovních kroužků a nabídne něco pro budoucnost.

 

Funkce sekretáře sněmu bude jistě časově náročná. Máte představu, jak se vám povede ji skloubit s funkcí děkana TF JU?

Funkci sekretáře sněmu bych si nedokázal představit bez dalších členů sekretariátu sněmu, které jsem už jmenoval. A musím k nim ještě přidat paní Janu Sojčekovou a paní Lenku Jeřábkovou, které pracují v sekretariátu sněmu v Praze-Dejvicích. Podobně bych si sotva mohl troufnout na tu funkci, kdybych kolem sebe neměl kolegyně a kolegy, se kterými pracuji na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Na jednu stranu pro mě tato funkce znamená další práci k té, kterou už na fakultě dělám. Na druhou stranu se domnívám, že mě práce na teologické fakultě vyzbrojuje zkušenostně i myšlenkově a odborně k práci sekretáře sněmu. Výsledky posoudí čas.