KT č. 24, 15. června 2003

 

 

PLENÁRNÍ SNĚM OČIMA ÚČASTNÍKŮ

DO ZAHÁJENÍ SNĚMU ZBÝVAJÍ TŘI TÝDNY

 

DNES ODPOVÍDÁ

Prel. VÁCLAV DVOŘÁK

Které hlavní problémy by měl sněm řešit?

V lidských dějinách neexistovala nikdy taková éra jako dnes. Nikdy se tak rychle, tak mnoho a tak hluboce neměnily všechny obory života. Proto se klade ona zásadní otázka: Jaké směrnice, jaká měřítka, jaké modely a normy nesou a unesou život dnes a zítra? Jsme my lidé schopni zvládnout humánním způsobem síly a procesy, které se rozpoutaly?

Pro kulturní identitu Evropy jsou rozhodující vedle řecko-římského dědictví a tradic jednotlivých národů dějiny působení biblického poselství. Tyto dějiny přinesly rozhodující objasnění, naděje a orientaci právě tam, kde antické výklady musely nechat ještě mnoho mlhavého. Proto musí i náš sněm zdůraznit, že my lidé jsme z biblického hlediska tvory dobrého, svět přesahujícího Boha. Jsme povoláni k podobnosti s Bohem k "obrazu Božímu", tj. obdařeni duchem, schopni mluvit, myslet a milovat. Máme být analogicky k Tvůrci sami tvůrčí, tzn. jsme přes všechny protivné mocnosti a síly schopni tvořit něco nového, rozpoznávat cesty vedoucí vpřed a po nich jít.

Bible stále zdůrazňuje vrozenou rovnost všech lidí. Bůh se staví na stranu odstrkovaných, utlačovaných, zraňovaných. Bible zdůrazňuje to, co je osobní, vyzdvihuje lidskou náklonnost, setkávání a spolupráci a klade rovněž důraz na politické, ekonomické a kulturní poslání. V popředí stojí Boží lid. Individualistická "seberealizace" je Bibli cizí. Lid Izraele, všichni věřící, mají prožívat s Bohem spjatý život ve všech životních dimenzích - v rodině a při bohoslužbě, stejně jako v politice a hospodářství; všechny životní vzory, instituce a opatření mají odpovídat tomuto sepětí s Bohem.

Nový zákon hlásá, že v Ježíši Nazaretském na sebe Bůh neodvolatelně vzal lidské tělo, tj. skutečnost tohoto světa. Jeho praxe a hlásání je uzdravující a potěšující, zvláště pro zklamané a odstrčené na okraj společnosti. Stává se zřejmým, že Boží náklonnost je silnější než lidská nedostatečnost a vina a nekončí ani smrtí. Toto poselství povzbuzuje k nové orientaci a k novému začínání, ať bylo předtím cokoliv.

(red)