OHLASY Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ SNĚMU

 

LENKA MORAVCOVÁ,

DELEGÁTKA SNĚMU

 

Zasedání plenárního sněmu v červenci na Velehradě bylo pro mě nádhernou a nezapomenutelnou zkušeností. Mohla jsem vnímat pestrost církve, různost názorů jejích členů, zároveň schopnost a otevřenost pro dialog, touhu po pravdivém pohledu na sebe - církev - v minulosti i současnosti, odvahu přítomných, zvláště biskupů, naslouchat názorům kněží, laiků, žen, řeholníků, expertů, mladých i starších lidí a brát je vážně.

Je mi však líto, že tuto atmosféru jsme mohli zakusit jen my, kteří jsme se zasedání účastnili. Spousta lidí stále neví, co to vlastně ten sněm je, proč je, co je jeho cílem, nevidí potřebu modlit se za něj, podpořit ho. Obecně bych to vnímala jako malou zodpovědnost nás laiků i kněží za církev. Ale jak mají vnímat důležitost sněmu, zodpovědnost za celou církev, když tuto atmosféru nepoznali? Jak mohou přemýšlet nad nedostatečnou koncepcí a vizí české církve do budoucna, když je obvyklé, že dobrý katolík je ten, kdo je aktivní (především) ve své vlastní farnosti a tam je zahleděn (byť pravdivě) do svých současných krátkodobých zájmů, když každá farnost pracuje jen na vlastním písečku, způsobem, jak umí, a mnohdy bez koncepce? Přiznám se, že i já, která jsem nadšená z atmosféry naší církve na Velehradě, beru často plenární sněm jako minulost. Naštěstí nemám tak špatnou paměť, a tak s mnoha dalšími lidmi chápu plenární sněm jako něco velice důležitého. Jsem ráda za každou příležitost, která mi to připomene.

Jde podle mě především o to, aby církev objevila nové cesty, možnosti, způsoby, jak žít evangelium, křesťanské hodnoty v současné době. Jak doprovázet křesťany, zejména nás laiky, jak přinášet dobro celé naší společnosti a nesměrovat svůj zájem pouze do skupiny „klasicky praktikujících katolíků“. A právě tuto touhu církve po obnově i způsob této obnovy chce uchopit do slov „dokument“, který bude výsledkem zasedání, jednání, práce speciálních skupin plenárního sněmu a také modliteb všech lidí, jimž záleží na tváři církve a společnosti dnes i v budoucnu.