Sněmovní proces pokračuje dál

 

Po prvním zasedání Plenárního sněmu katolické církve v ČR v červenci letošního roku pokračuje sněmovní proces na půdě odborných komisí, ustavených podle jednacího řádu sněmu. Na konci září se v Praze konalo zasedání sekretariátu sněmu a vedoucích jednotlivých sněmovních komisí. Toto grémium schválilo zadání pro jednotlivé komise. V čele každé z komisí stojí jeden či více biskupů a jejími členy jsou delegáti sněmu. První dvě z celkem osmi komisí zahájily svoji činnost. Jedná se o Komisi pro duchovní četbu dějin (předsedá Václav Malý) a Komisi pro statistická východiska a analýzu socioekonomického prostředí a kulturních tendencí (předsedá František Radkovský). Dále byly ustaveny komise pro vizi misijního a evangelizačního působení (Ladislav Hučko), pro život a poslání kněží, jáhnů a osob zasvěceného života (Josef Koukl, Jiří Paďour a Vojtěch Cikrle), pro život a poslání laiků (Karel Herbst), pro liturgii a svátostnou pastoraci (Josef Hrdlička); pro partikulární právo (František Lobkowicz) a komise pro pastoraci (Jan Graubner).

Těmito komisemi zpracované dokumenty mají být hotovy do ledna 2005, aby je poté mohli včas dostat k prostudování delegáti sněmu. Dokumenty projdou rovněž expertním připomínkovým řízením. Komise mohou přizvat ke spolupráci i další odborníky, např. z řad teologických fakult. Druhé zasedání plenárního sněmu se bude konat v červenci 2005. P. Pavel Ambros, sekretář plenárního sněmu, zhodnotil první zasedání jako silný impuls, který pomohl všem přítomným v růstu vědomí identity křesťana, úkolem však zůstává tuto zkušenost předávat dál. Velice jej potěšila kvalitní, otevřená diskuse, při které byla od počátku nastolena důvěra. Kardinál Vlk připomněl, že otevřenost je „mluva sněmu“.

Přehled sněmovních komisí, včetně jejich členů a zadání, je k dispozici na internetových stránkách plenárního sněmu

http://snem.cirkev.cz.