Jiří Kašný sekretářem sněmu

 

Na setkání úzké skupiny sekretariátu plenárního sněmu (PS), které se uskutečnilo 30. října, byl na místo generálního sekretáře sněmu navržen dr. Jiří Kašný, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dále byl jmenován mons. Karel Janoušek organizačním sekretářem a z řad expertů se konzultantem,stal dr. Jan Stříbrný z České křesťanské akademie. Předseda PS, kardinál Vlk, připomněl, že dosavadní sekretář sněmu prof. Pavel Ambros přijal funkci na období do ukončení prvního zasedání PS.

Hlavním úkolem generálního sekretáře PS bude koordinovat proces přípravy sněmovních dokumentů v rámci sněmovních komisí a konzultovat zadání s odborníky mimo komise ve spolupráci s konzultantem. Organizační sekretář bude zajišťovat vlastní organizaci přípravy druhého zasedání plenárního sněmu, které je plánováno na červenec 2005.

Kardinál Vlk společně s touto úzkou skupinou vyzve nyní dopisem každou sněmovní komisi, aby si zvolila svého sekretáře, který ji bude zastupovat na společných přípravných jednáních. První setkání sekretářů komisí se uskuteční.v prosinci v Praze. Součástí již zmíněného dopisu bude také nabídka všech materiálů, které se nashromáždily v sekretariátu PS po dobu přípravy sněmu od sněmovních kroužku. Komise budou vyzvány, aby analýzy zápisů a příspěvků sněmovních kroužků použily jako jeden z podkladů své práce.

Sněmovní kroužky mohou i dále spolupracovat na procesu sněmu. Jejich současným úkolem je kontaktovat se s delegáty diecézí, kteří se přímo účastnili prvního zasedání. V nejbližší době budou sněmovní kroužky osloveny sněmovními komisemi, aby se vyjádřily k předloženým tématům. Další informace jsou na stránkách plenárního sněmu: http://snem.cirkev.czJ nebo v sekretariátu PS na e-mailové adrese snem@cirkev.cz, tel. 220181513.