Připravuje se výchozí text pro Sněm katolické církve

4.6. 2003 (Brno)

Příprava výchozího dokumentu (Instrumentum laboris) pro úvodní zasedání Plenárního sněmu katolické církve v České republice (ČR) byla tématem jednodenního mimořádného zasedání České biskupské konference (ČBK) 3.6. v Brně.

Konečná podoba textu, který bude výchozím podkladem pro práci delegátů prvního zasedání plenárního sněmu na Velehradě ve dnech 6.-12.7.2003, byla hlavním předmětem včerejšího jednání biskupů v Brně. Biskupové nejprve přivítali ve svém středu nového biskupa Řeckokatolické církve v ČR Ladislava Hučka.

Návrh témat Instrumentum laboris (IL) schválili biskupové již během 49. plenárního zasedání ČBK ve dnech 8.-9.4. Návrh dokumentu s názvem "Nenechme si vzít budoucnost!" zpracoval na základě analýz příspěvků a zápisů sněmovních kroužků tým odborníků pod vedením sekretáře sněmu prof. Pavla Ambrose. Vycházeli přitom i z materiálu dosavadní několikaleté přípravy a přihlíželi k výsledkům práce sněmovních kroužků.

Předložené IL předkládá delegátům prvního zasedání plenárního sněmu k rozpravě tři velké okruhy otázek: 1) stručný nástin duchovní četby českých dějin 2) teologické předpoklady pro budoucí směřování katolické církve v ČR 3) návrh budoucího směřování pastorace v katolické církvi v naší zemi

Dokument se zabývá řadou konkrétních témat, která odrážejí celou šíři života katolické církve v ČR. Pozornost je zde věnována tématům jako např. identita kněze, farnosti, církevní školství, manželství a rodina, zasvěcený život v místní církvi, kulturní a umělecké bohatství církve, ekumenický dialog, vztah církve a státu a činnost naší církve v rámci Evropské unie. Připravený text prošel několika připomínkovými grémii.

Biskupové během svého včerejšího plenárního zasedání vznesli celou řadu připomínek k předloženému textu a navrhli konkrétní úpravy a změny, které byly do IL zapracovány. Takto upravený text biskupové schválili a doporučili jako podklad pro první zasedání Plenárního sněmu katolické církve v ČR na Velehradě. Účastníci sněmu ho dostanou předem k prostudování a k přípravě na pracovní debatu při sněmu. Dokument, který vzejde z práce prvního zasedání sněmu nebude hned poté publikován, protože některé priority vzešlé ze sněmu budou ještě předmětem dalšího studia a práce druhého zasedání sněmu.

Biskupové současně rozhodli, že sněmovní zasedání shrne svou diskusi o prioritách české katolické církve ve "Velehradském poselství Plenárního sněmu katolické církve celému Božímu lidu a lidem dobré vůle". V pořadí druhé zasedání plenárního sněmu je plánováno na červenec 2005. V závěru sněmovního procesu dostanou některé výsledky sněmu i právní formu jako partikulární právo. Po skončení plenárního sněmu a schválení sněmovních materiálů Svatým stolcem mohou následovat diecézní synody podle potřeb diecézních biskupů.

Sněmu se účastní 18 biskupů ČR a apoštolský nuncius, z řad kněží 28 generálních, biskupských a soudních vikářů, 5 řeholníků, 7 děkanů fakult a rektorů seminářů a 30 diecézemi zvolených delegátů (většinou laiků). Biskupové mají hlas rozhodující, ostatní hlas poradní. Kromě toho se sněmu zúčastní 20 různých expertů. Dalšími účastníky jsou pozorovatelé a hosté.