Nejsme žádný skanzen, říkají katolíci

Zdroj: Hradecké noviny

Datum vydání: 17. 7. 2003

Autor: mag

 

Pardubický kraj - Setkání biskupů, duchovních, představitelů teologických fakult a zástupců řádů s volenými delegáty diecézí, jež se uskutečnilo ve Velehradu, mělo mimořádný ohlas.

Sněm katolické církve patřil k významným událostem v posledním desetiletí. Příprava setkání trvala šest let.

Historicky první sněm českých katolíků se věnoval spoluzodpovědnosti církve za stav a budoucí směřování společnosti. Myšlenky formulovali církevní hodnostáři i laici ve sněmovních kroužcích v duchu motta "Budoucnost nám přece nikdo nebere". Ztotožnili se s přáním Milana Badala, aby církev nebyla skanzenem, nýbrž živým a otevřeným společenstvím.

"Pravdivě jsme se podívali do minulosti i současnosti, abychom si mohli říci, jak pokračovat dál," řekla nám delegátka sněmu, pastorační asistentka Ludmila Horáčková ze Slatiny u Vysokého Mýta. Příjemná atmosféra podle asistentky Horáčkové umožnila otevřený pohled na církev. Sněm rozjímal o stavu katolické církve. Určil její místo i úlohu v současné české společnosti. Katolíci však odmítli omluvu za to, že část církve spolupracovala s totalitním režimem. Po prvním zasedání tedy plenární sněm nedospěl k závazným závěrům.

"Nesporný význam shledávám v tom, že se sešli lidé zodpovědní za církev společně s delegáty laiků," uvedl biskupský vikář královéhradecké diecéze Karel Moravec, rodák z Letohradu. Ocenil, že lidé naslouchali odlišným názorům a vytvářeli nová přátelství.

Promluvy zdůraznily vůli církve nabízet kvalitní duchovní alternativu. Biskupský vikář Moravec jel do Velehradu bez velkých očekávání a odjížděl mile překvapený. Potěšila ho diskuse na téma Jak má církev oslovovat dnešního člověka, a pozdrav Tomáše Halíka, známého kritickým smýšlením.