Základním programem je evangelium

Nejen příprava kněží, ale i vzdělávání dospělých laiků

 

O významu vzdělávání pro pastoraci jsme hovořili s P. Alešem Opatrným, jedním z účastníků plenárního sněmu. Je zároveň členem komise pro pastoraci, která připravuje materiály pro druhé plenární zasedání sněmu, jež se uskuteční v příštím roce.

 

Jaký důraz klade komise plenárního sněmu pro pastoraci na formaci a vzděláváníi mužů i žen v církvi?

Je to jedno z jejích témat, ale není to něco nového. Vzdělávání nezačíná teprve teď. Lidé stále dorůstají, a tak je stále aktuální. V našem materiálu se hovoří nejen o přípravě katechetů, ale například také o vzdělávání dospělých.

 

Jakou pozici ve vzděláváni mají teologické fakulty?        

Zdaleka nejsou určené jenom pro výchovu kandidátů kněžství, ale též obecně pro rozšíření a prohloubení křesťanského vzdělání lidu Božího, případně i zájemců, kteří do církve nepatří. Obory jako dějiny umění, vychovatelství nebo charitní služba zasahují i mnohem širší pole zájemců. Teologické fakulty vzdělávají a vzdělaly už stovky laiků. Otevírají také kurzy celoživotního vzdělávání, které je vlastně nabídkou pro lidi, kteří se nechtějí na vysokoškolské studium vyloženě zapsat, ale přesto jim o určité sebevzdělání jde.

Laici se vzdělávali neoficiálně a ne špatně za komunistů. Od začátku 90. let je vzdělávání zabezpečované také fakultami. Kromě toho má i většina diecézí své nepřehlédnutelné kurzy pro vzdělávání laiků. Velmi důležité je, aby nabídka byla co do náročnosti odstupňovaná, protože ne každého je třeba trápit vysokoškolským studiem.

 

Formuluje vaše komise nějaký pastorační program nebo vizi pro místní církev?

Dokument sněmu může mluvit o věcech zásadních a obecných, ale další plány už jsou v první řadě otázkou jednotlivých diecézí. Dá se sice napsat, čeho bychom rádi docílili, ale já osobně to nemám moc rád. Svým způsobem má pravdu pan biskup Hrdlička, když říká, že naším základním programem je evangelium. To je platné stále a je skutečně základním programem. Konkrétní uspořádání života církve je třeba chápat spíš podle diecézí. Když si vedle sebe položíte například litoměřickou a olomouckou, uvidíte, jak odlišná je tam obecná lidská mentalita i situace církve. V konkrétní formě církevní služby se opravdu diecéze od diecéze liší.

 

 


Výsledky práce komisí plenárního sněmu

 

Sekretáři komisí plenárního sněmu odevzdali během svého čtvrtého setkání výsledky své více než roční práce. V osmi komisích vypracovali účastníci sněmu a další přizvaní odborníci dokumenty pro druhé zasedání Plenárního sněmu katolické církve v České republice. Učinili tak další krok k přípravě tohoto druhého zasedání: ,,Tyto texty musíme předat redakčnímu týmu, který je upraví tak, aby dokument mohl předseda sněmu kardinál Miloslav Vlk představit na zvláštním zasedání biskupů,“ vysvětlil sekretář plenárního sněmu Jiří Kašný. Biskupové by se při této příležitosti měli sejít třetího prosince. V další fázi příprav pak text budou připomínkovat jednotliví delegáti sněmu.