Česká biskupská konference se mimořádně sejde kvůli přípravě druhého zasedání Plenárního sněmu

 

2.12. 2004 01:11 ČBK (Brno)

Biskupové diecézí Čech, Moravy a Slezska se v pátek 3.12. sejdou na brněnském biskupství, aby zde prodiskutovali návrh textů pro druhé zasedání plenárního sněmu.

Na prvním zasedání Plenárního sněmu katolické církve v České republice (ČR) v červenci 2003 na Velehradě bylo rozhodnuto, že sněm bude dále pokračovat prací v osmi odborných komisích.

Při své činnosti vycházely komise ze zkušeností a zápisů sněmovních kroužků, z dokumentu prvního zasedání plenárního sněmu „Instrumentum laboris Radost a naděje“ a ze zkušeností a potřeb katolické církve v ČR. Sekretáři pracovních komisí se čtvrtletně setkávali na celodenních pracovních seminářích s předsedou plenárního sněmu kardinálem Miloslavem Vlkem.

Od září 2003 do září 2004 připravovaly komise texty, které jsou výsledkem jejich ročního úsilí. Redakční skupina expertů z jednotlivých komisí sjednotila předložené texty do podoby výsledného dokumentu, který byl nyní předán k úvodnímu posouzení všem biskupům.

V průběhu pátečního zasedání České biskupské konference (ČBK) předloží každý z přítomných biskupů samostatně své připomínky, které budou do textu zapracovány, a takto připravená základní forma textu bude předložena na lednovém plenárním zasedání ČBK k prvnímu hlasování.

Odsouhlasený text bude poté poskytnut k vnitřní diskusi delegátům sněmu, aby se tak anticipovala diskuse na vlastním zasedání plenárního sněmu. Po zapracování všech připomínek delegátů bude nově upravený text předložen k definitivnímu hlasování na dubnovém plenárním zasedání ČBK. Tímto způsobem vznikne základní materiál, který bude připraven k projednání na závěrečném zasedání plenárního sněmu na Velehradě v červenci 2005.