Sněm není něco navíc
Václav Malý (AD 3/98)

Nedávno jsem se zúčastnil druhého setkání v Praze v kostele u sv. Vojtěcha, které se týkalo sněmu české církve. Měl jsem z něho dobrý dojem. Oslovil mě zájem lidí o to, aby byli co nejvíce a co nejlépe informováni, a zároveň ochota zapojit se do sněmovního procesu. I proto jsem rád, že se už v nejbližších dnech rozběhne příprava sněmovních kroužků na úrovni vikariátů a vzápětí na základní bázi, ve farnostech. Současně už pracuje teologická sekce, zpracovávající základní koncilové dokumenty. V čele jednotlivých skupin jsou solidní teologové, jako například Skalický, Pospíšil, Tichý, Kunetka aj., kteří mají naprostou svobodu ve volbě spolupracovníků. Jejich texty by měly přímo navazovat na naši situaci, povzbudit k zamyšlení ve sněmovních kroužcích: co děláme nebo můžeme dělat my v naší farnosti. Je jasné, že v tomto okamžiku vznikne řada dalších podnětů zdola. Možná, že leckdo bude mít řadu nápadů a připomínek a vznikne obtížně mapovatelná a nepřehledná situace. Doufám, že se ukáže, co lidem opravdu leží na srdci.

Poprvé se odvažujeme podobného kroku. Samozřejmě není předem jasné, kolik věřících se doopravdy zapojí a co přinese nového a plodného. Ale jeho cena je už v tom, že nám v každém případě pomůže lépe poznat nás samotné. A bylo by tedy chybou, kdyby sněm byl vnímán jako něco navíc.