Setkání – Aktuality č. 4 / 1998

 

Můžeme do toho mluvit XXVII.

 

Přípravné období sněmu

Naši otcové biskupové se v lednu 1996 rozhodli o svolání plenárního sněmu katolické církve v České republice. Požádali Státní sekretariát ve Vatikánu o souhlas. Státní sekretář kardinál Sodano oznámil, že Svatý stolec tuto akci schválil. Proto Česká biskupská konference v červenci 1997 vydala Dekret o svolání sněmu a tímto dekretem byl zahájen sněmovní proces. Byl ustanoven přípravný výbor: předseda arcibiskup Graubner, místopředseda biskup Radkovský.

Výbor má několik sekcí: organizační, tématickou, pastorální, analytickou, informační a duchovní.

Přípravné období má trvat přibližně 3 roky, takže se zahájením sněmu se počítá v roce 2001.

Pastorální sekce pracuje pod vedením biskupa Malého a jejím úkolem je péče o aktivní účast laiků na sněmovním procesu. Všichni, kterým není lhostejná situace církve v dnešní společnosti a vnitřní situace v církvi, mohou se zúčastnit diskusí nad předloženými tématy, případně mohou předložit návrhy k rozšíření diskutovaných problémů. Nikdo nesmí být odmítnut a kardinál Sodano připomíná, že účastníci by měli mít potřebnou svobodu, aby se mohli bez vnějších nátlaků vyjádřit k tomu, co souvisí s blahem církve.

V každém vikariátě, na teologické fakultě a na biskupství bude jmenován animátor, který bude předkládat náměty k diskusi ve sněmovních kroužcích, připomínky zpracovávat a předávat na úroveň diecéze. Sněmovní kroužky je možné utvořit ve farnostech, kde jsou různá společenství, v církevních institucích (např. Charita, biskupské gymnázium) atd. Všimněte si, že se klade důraz na směr získaných názorů a informací, a to odzdola nahoru.

Po jmenování animátorů zveřejníme jejich jména a kontaktní místa v některých příštích Aktualitách. Z této stručné informace plyne, že je dobré a žádoucí přihlásit se u příslušného animátora.

 

K. Faber