Plenární sněm katolické církve v ČR

Biskupskou konferencí bylo odsouhlaseno logo sněmu s motivem lodičky s ohnutým křížem jako stěžněm a trnovou větévkou. Nepravidelné body uzavírající kruh nápisu jsou symbolem jednoty diecézí. Jedná se o 8 římskokatolických diecézí a 1 řeckokatolický exarchát, které společně tvoří Českou biskupskou konferenci.

Tímto logem budeme i v našem zpravodaji uvádět všechny informace o sněmu.

 

 

Příprava Plenárního sněmu Katolické církve v ČR

Zeptali jsme se MUDr. P. Odvářky, primáře kliniky ve Fakultní nemocnici v Ostravě:

Připravuje se Plenární sněm české církve. Domníváte se, že by se měl zabývat problémy pastorace mezi nemocnými, a v jakém rozsahu?

Věřím, že sněm se bude zabývat těmito oblastmi života. Bylo by asi dobré vytvořit tematické skupiny, které by zpracovaly některé pozitivní případy a připravily návrhy, jak by bylo možné ke stanoveným cílům dospět. Jednou z oblastí, kde by bylo možno pomoci, nebo by se dokonce mělo pomoci, je pastorace v nemoícnicích obecně. Kněz by v nemocnici byl členem týmu, který řeší etické otázky (etické komise), mohl by být členem týmu onkologické podpůrné léčby. Naše morálka je morálkou křesťanskou. Již dávno však nevystačíme pouze s některými obecnými závěry. Kněz by se mohl podílet na vypracování postupu podpůrné léčby a celého podpůrného postupu. Samozřejmě tehdy, kdy by to bylo přáním nemocného. Na názor kněze by se mohli dotazovat nejrůznější odborníci, kteří se při své činnosti prakticky dotýkají základních existenciálních otázek – operace srdce v mimotělním krevním oběhu, transplantace nejrůznějších orgánů, změny pohlaví apod. Komunistická morálka, naprosto potírající křesťanství, nebo dnešní pragmatismus, nebo utilitarismus, které se projevují v pokušení legalizovat „milosrdné“ zabití, nebo již dosáhly svého v naprosté volnosti v provádění interrupcí, se postupně angažují v řešení otázek genetiky, genového inženýrství, klonování apod. To vše vyžaduje řešení založené na logických myšlenkových postupech. Tedy hluboké znalosti problematiky. Dnešní doba potřebuje vzdělané kněze specializované na problematiku zdravotnictví, kteří by měli pomoci nejen lékařům, ale také pacientům, jimž je často nabízeno cokoliv jako protinádorové léčba. Pro křesťany mohou být škdlivé některé metody, protože využívají magie, či jiné metody a praktiky s křesťanstvím neslučitelné. Z hlediska účinnosti se jedná o metody neověřené. Sněm by mohl stanovit kriteria vzdělávání kněží a laiků nebo spolupráce kněží s lékaři.

M. Machálek

 

 

Úryvek z rozhovoru s P. A. Peroutkou

Probíhá příprava sněmu. Máte již děkanátní sněmovní kroužek?

Ten děkanátní ještě není, musíme si ještě vyjasnit účast děkana a kněží. Ale velmi dobře se rozvíjejí kroužky v naší farnosti. Po poradě s otcem biskupem jsem v homilii vše vysvětlil a použil jsem při tom aktuálního přirovnání lodičky církve k Titaniku asi v tom smyslu, že buďto pojedeme v Titaniku do zkázy nebo v lodi církve do Božího království, ale musíme se o ni starat. Podařilo se asi to, co lze považovat za  ideální. Zapojily se všechny skupiny farníků. Vytvořil se kroužek mládeže, seniorů a další tři kroužky jsou vytvořeny na základě rozdílnosti názorů na problémy církve. Ve farnosti máme tedy pět sněmovních kroužků. Jsou zapojeni i jednotlivci z farností spravovaných exkurendo. Jsme připraveni na další činnost. Dokonce již jeden kroužek žádal o potřebné materiály. Postupně se vytvářejí v děkanátu další kroužky, někde se připravují modlitbou, a to je jistě velmi dobré.