Sněmovní kroužky

 

Z rozhodnutí biskupské konference a se schválením Svatého stolce se v naší zemi připravuje plenární sněm katolické církve. Zatím pracuje přípravná komise, která připravuje podklady. Její duchovní sekce především aktivizuje modlitební zázemí. Tématická sekce složená především z teologů se zamýšlí nad dokumenty II. vatikánského sněmu a také všemi novějšími dokumenty, aby ukázala, co je dnes v nauce církve nového a na co je třeba dnes klást důraz. To bude podklad pro naše jednání. Sekce analytická k tomu zajistí potřebné průzkumy, abychom viděli jasně naši realitu. Pastorační sekce se snaží do tohoto procesu zapojit věřící. Ti nemusejí být odborníci, ti nebudou vytvářet žádné dokumenty, ale mohou se velmi výrazně podílet na práci celého sněmu.

 

Sněm si totiž neklade za cíl vydat nějaký dokument. Ten na konci jistě také vyjde. Ale hlavním cílem je obnovení a oživení církve. Všude tam, kde se založí sněmovní kroužek, může už docházet k obnově církve, když si společně uvědomí, že církev není jen lidská. organizace, kterou máme nějak zreformovat, nebo zkamenělina z minulých dob, v níž se nesmí nic měnit, ale Boží dílo, do něhož jsme také byli pozváni, společenství lidí shromážděných ve jménu Ježíše, který přebývá v našem středu, tajemné Kristovo Tělo oživované Duchem Svatým. Proto se budou věřící na setkáních především ptát: Pane, co od nás žádáš? Co nás učíš skrze svůj učitelský úřad? Co můžeme udělat pro to, abychom tu ještě lépe žili, aby Tě taky objevili lidé kolem nás, aby Ti naše společenství dělalo ještě větší radost? A budou v pokoře naslouchat Božímu hlasu ve svém svědomí. Oni zakusí opravdovou živou církev.

 

V každém kroužku nemusí být kněz. Každý vedoucí kroužku však bude pověřen biskupem, a tím se bude ukazovat naše společná snaha o jednotu církve. Vedoucí by měl být nábožensky vzdělaný a schopný vést svou skupinu. Ve skupině by mělo být od 8 do 20 členů. Může jít jak o společenství, která už fungují, nebo o společenství úplně nová. Návrh na založení kroužku a jmenování vedoucího se pošle s doporučením faráře diecéznímu moderátorovi. U nás je to P. František Hanáček. Od něj také každý kroužek může získat materiály pro svou práci. Každý kroužek se nemusí zabývat všemi materiály, ale vybere z těch, které se budou nabízet. Když bude mít kroužek své zkušenosti a zralé návrhy připravené, pošle je moderátorovi. Některé zkušenosti bude pak dobré zveřejnit v tisku, protože mohou posloužit jako inspirace jiným. Zároveň poslouží tyto zkušenosti a zralé podněty odborné komisi k vypracování jednacího materiálu pro plenární zasedání sněmu.

 

Těším se, že se v diecézi najde mnoho těch, kteří se do kroužků zapojí. Už předem děkuji za aktivitu a všem ze srdce žehnám.

 

Jan Graubner, arcibiskup

 

 

Kontaktní adresa diecézního moderátora: P. František HANÁČEK Opletalova 10 772 00 OLOMOUC tel./fax: 068/522 31 79