Zpravodaj plzeňské diecéze č. 2 / 1999

 

Slovo biskupa kněžím a jáhnům

 

…jsme posláni ke všem lidem, ne pouze k oné relativně malé skupince věrných, kteří přicházejí na bohoslužby… Jde tedy o to, jak oslovit ty hledající a ukázat jim cestu a jak ty, kteří nehledají, aby začali hledat.

Vidím dva důležité momenty pro naši činnost. První spočívá v oživení života uvnitř církve a druhý ve větším otevření se církve vůči světu. Přitom úspěšnost prvního podmiňuje i úspěšnost druhého. Je důležité, abychom se při jejich naplňování snažili číst znamení doby, kterými nám Bůh ukazuje cestu.

Pro oživení života uvnitř církve bych chtěl připomenout tři taková znamení:

·        Příprava na Jubileum 2000

·        Příprava na Plenární sněm naší církve a především činnost sněmovních kroužků

·        Činnost charismat a hnutí uvnitř církve.

K většímu otevření se církve světu patří odbourávání předsudků a bariér, přirozených i umělých, vytváření nových, pozitivních předpokladů k obecnému přijetí víry v Boha, k přijetí křesťanské víry a konečně k přijetí církve. To je preevangelizace, vytváření předpokladů pro hlásání evangelia, a týká se zejména:

·        Vlivu masmédií

·        Celé oblasti kultury

·        Veřejného a politického života

·        Sociální a charitativní služby církve…