Protože jsme si vědomi. že někde nebudete schopni vytvořit sněmovní kroužek pro malý počet farníků nebo z jiných důvodů, nabízíme všem, kteří budou mít zájem, vytvoření jednoho velkého sněmovního kroužku. V každém čísle Okna Vám nabídneme několik otázek probíraných na setkáních sněmovních kroužků. Budeme moc rádi, když nám do redakce pošlete Vaši odpověď na jednu či více otázek. Odpovědi zpracujeme a postupně uveřejníme jako podnět pro ostatní.

 

Téma: Přítomná podoba království Božího, Jubilejní rok 2000

 

OTÁZKY:

1. Co by v našem okruhu mělo ze života církve vymizet, co by mělo naopak přibýt? Co by se mělo přetvořit, aby byly na životě církve jasněji patrné rysy Božího království?

2. Jaké jsou vaše zkušenosti s představami, že v roce 2000 přijde velká katastrofa? Nebo naopak, začne téměř ráj na zemi? Očekáváte s přelomem tisíciletí něco důležitého? Co o tom soudí Tertio millenio adveniente?