Příprava Plenárního sněmu XXVIII. (témata 2000)

Aneb Jak to vidí naše diecéze

 

 

Náměty k okruhu 7.2.

 

V čem vidíme přínosy a omezení mariánské zbožnosti?

7.2.1.      Prožívá a slaví se úcta k Panně Marii v naší farnosti?

ano                                                                                      (5)

účel je v důrazu na citovou zbožnost                                 (1)

 

7.2.2.      Máme v našem společenství májové pobožnosti? Jak často? Jsou ve srovnání s minulostí stále přitažlivé? Kterou generaci lidí v našem společenství oslovují? Zažívají po roce 1989 rozkvět, nebo spíše útlum?

ano, máme                                                                          (4)

ne rozkvět po roce 1989                                                    (1)

 

7.2.3.      Máme v našem společenství zkušenost se společnou modlitbou růžence? Modlíme se ho jako soukromou modlitbu? Rozumí mu a modlí se ho u nás mladá generace?

společná modlitba    ano                                                     (3)

                                 ne                                                       (1)

soukromá modlitba - ano                                                   (3)

nemodlí se mladá generace                                               (1)

 

7.2.4.      Jaké zkušenosti máme s modlitbou živého růžence? Ať jsou kladné nebo záporné: Zdůvodněte, proč.

nemáme zkušenosti                                                           (3)

začínáme                                                                             (1)

několik „růží“ ve farnosti, každá se modlí za nějaké téma          (1)

 

7.2.5.      Odpovídají mariánské pobožnosti (májové, společné modlitby růžence, mariánská procesí) dnešní mentalitě lidí? Co by se mělo změnit? Co ne?

ne (procesí, líbání sošky)                                                   (5)

nevíme                                                                                (1)

 

7.2.6.      Jakou zkušenost máme s poutěmi do míst velkých mariánských zjevení (Lurdy, Fatima, apod.)? Co na nich přitahuje poutníky? Co odpuzuje? Je o ně v dnešní době zájem? Doporučili bychom  tyto poutě svým blízkým, nebo nedoporučili? Z jakého důvodu?

hluboký osobní zážitek                                                       (4)

přitahuje Panna Maria, odpuzují kýče                               (4)

 

7.2.7.      Navštěvujeme česká mariánská poutní místa (sv. Hostýn, sv. Hora....) více dnes než za totality, méně než za totality, nebo stále stejně?

více                                                                                     (1)

stejně                                                                                  (1)

méně                                                                                   (1)

 

7.2.8.      Jakou máme zkušenost s poutěmi na místa soukromých mariánských zjevení (Medjugorje, Turzovka...)? Čím přitahují poutníky? Čím je odpuzují? Doporučili bychom tuto pouť svým blízkým, nebo nedoporučili? Proč? Jak vnímáme oficiální postoj církve k těmto soukromým zjevením?

ano, doporučili                                                                    (4)

ne (agresivita vyznavačů Medjugorje)                               (2)

církev má rozumný postoj                                                  (2)

 

7.2.9.      Co soudíme o programu poutí na těchto místech? Které věkové kategorie lidí nejvíce oslovuje: Staré, mladé nebo střední generace?

všechny                                                                              (3)

staré                                                                                   (1)

 

7.2.10.  Jaký máme vlastní program poutí do mariánských míst? Doporučujeme ho ostatním?

nemáme                                                                              (4)

 

7.2.11.  Jaký význam přikládáme rostoucímu počtu soukromých zjevení Panny Marie a jejich obsahu? Jaký zájem vyvolávají v našem okolí? Je tento zájem přínosem pro církev? Pokud jej považujeme za pozitivní: V čem spatřujeme jeho přínos? Pokud za negativní: Čím myslíte, že je tento zájem způsoben? Má se s ním něco dělat? Pokud ano: Co?

není zájem                                                                          (2)

mají své poslání                                                                  (1)

ne všechna zjevení pravá                                                   (1)

 

7.2.12.  Oslovuje naše mariánská úcta nevěřící lidi, nebo spíše odrazuje? Máme se vůbec o jejich reakci zajímat? Jsme v našem společenství ohleduplní k jiným osobním projevům mariánské zbožnosti?

odrazuje                                                                              (3)

jsme ohleduplní                                                                  (1)

 

7.2.13.  Jak vnímáme zasvěcení našeho národa Kristu rukama Panny Marie na počátku devadesátých let? Co pro nás znamenají některé záporné reakce? Zdůvodněte své názory.

pro společnost nesrozumitelné                                          (1)

příště více ohledu na ekumenismus                                  (1)

 

7.2.14.  Je podle našich zkušeností úcta k Panně Marii u katolických mužů menší než u katolických žen, větší, stejná, nebo jiná? Proč?

větší u žen (rozumí její oběti)                                               (4)

jiná u mužů (muži žijící bez ženy hledají u Panny Marie ženský prvek v životě) (1)

 

7.2.15.  Projevujeme mariánskou zbožnost nošením mariánských medailónků, obrázků apod.? Jakou s tím máme zkušenost?

ano                                                                                        (4)

ne                                                                                          (2)

 

7.2.16.  Máme zkušenost s pořádáním tzv. mariánských večeřadel? Pokud ano, co o nich soudíme?

ne                                                                                          (4)

 

7.2.17.  Jsou některé mariánské zbožnosti v našem okolí agresivní, odtržené od reality nebo překrucující evangelijní poselství radostné zvěsti?

ne                                                                                          (3)

 

7.2.18.  Rozlišujeme v našem společenství mezi náboženským uměním a kýčem? Je to zapotřebí?

ano                                                                                        (4)

záleží na vkusu                                                                      (1)