Plenární sněm katolické církve

 

Svolali ho biskupové české a moravské provincie „Dekretem o svolání plenárního sněmu katolické církve v České republice“ 5. července 1997 na Velehradě: „A tak se jeví svolání sněmu jako přiměřená a žádaná odpověď na potřeby naší doby a zároveň jako logické vyvrcholení Desetiletí duchovní obnovy našeho národa, které vyrostlo ze srdce místních církví naší země ještě v době minulého režimu.

Poněvadž pokoncilní aggiornamento přešlo přirozeně v požadavek nové evangelizace, chceme sněmovním procesem jednak uskutečňovat základní směr koncilu, jednak vytvářet nejširší podmínky pro novou evangelizaci.

Touto cestou chceme dosáhnout, aby celé naše společenství věřících se stalo ´městem ležícím na hoře´(srov. Mt 5,14) a světlo Kristovo tak zazářilo na tváři naší církve (srov. LG 1).

My, biskupové České biskupské konference, jsme proto po schválení Apoštolským stolcem jeho dekretem ze dne 25. 10. 1996 stanovili připravit a svolat Plenární sněm katolické církve v ČR a tímto dekretem sněmovní proces zahajujeme.“

 

Toto červencové zasedání zúročilo přípravnou fázi sněmu, která v jednotlivých diecézích probíhala několik let.

 

Všem, kteří se angažují ve sněmovním dění a rozhodují o budoucnosti naši církve, vyprošujeme hojnost darů Ducha svatého.