Zajímavosti ze zápisů sněmovních kroužků

 

Opět vám nabízím zajímavé pasáže ze zápisů sněmovních kroužků, které již zpracovávají témata z letošního materiálu Církev a svět:

 

Okruh 1.2. V naší společnosti převládá mnoho předsudků vůči církvi a odpor proti organizovanosti. Má smysl snažit se to překonat?

...odpor proti organizovanosti je snad součástí naší národní povahy. Do jisté míry je to rys pozitivní, dává možnost uplatnění individuální iniciativě, píli, schopnostem a znalostem. Pro vlastní činnost, pro dosažení dobrého díla je však často nutná organizovanost (vojenská jednotka, záchranáři, sportovní tým, operace), organizovaný útvar musí ovšem mít schopné vedení, jehož autoritu členové útvaru uznávají. Odpor proti organizovanosti může pramenit z pýchy (kdekdo se pokládá za schopného vést), anebo z lenosti (pracovat ve vedeném kolektivu znamená pracovat dobře, podřizovat se a dovést věc ke konci, snazší se zdá organizovat a sám nepracovat).

 

1.3.5 Jak si udržet identitu křesťana v pluralitní společnosti? A proč vlastně?

...jsme přesvědčeni o tom, že identitu si můžeme udržovat jen díky tomu, že můžeme jít na cestě víry ve společenství. Dostatek poznatků o tom máme z doby totality. Ve společenství zakoušíme, co znamená být tělem Kristovým.

...jak a proč udržet identitu křesťana? Katolíka? Jaká je ta naše identita? Je možná identita křesťana? Možná je třeba mluvit spíše o identitě křesťanů jako identitě společenství. Nevím, s jakou nabídkou přichází speciálně katolicismus (apoštolská posloupnost a platné svátosti mohou být jen těžko tou radostnou zvěstí, která podněcuje víru v Boha, spíš už víru předpok1ádají.)

...katolíkem (a asi i křesťanem) jsem poctivě vzato hlavně proto, že jsem mezi nás jaksi spadnul. Ale ty důležité věci vidím všude (míněno i v jiných náboženstvích). U nás katolíků někdy postrádám opravdovou touhu po štěstí a spokojenosti. Často jsou vidět jen umělá vážnost, roucha a handrkování.

...katolíkem jsem volbou, protože mi u evangelíků (kam jsem patřil dříve) chyběla hloubka (povedené nebo nepovedené kázání a pak tiž vlastně nic). Ke katolictví mě přivedla hlavně touha po eucharistii.

...katolíkem jsem volbou, protože se „se mnou potkal Hospodin“. Přiznávám, že jsem některé katolické pravdy víry vstřebával jaksi dodatečně, protože ta volba padla na katolickou církev (jistě na základě Božího doprovázení) na základě mého tušení, že přes všechny „škrobenosti“ je katolická církev tou nejvíce vyhloubenou studnou živé vody. A tomu důvěřuji dodnes. Možná právě proto mohu „věrohodně“ svědčit o katolictví jako o správné cestě pro mě a snad i pro každého jiného člověka, ale „nemám mandát soudit jiné cesty“.

 

2.1.1. Liší se vaše křesťanská rodina nějakým specifickým způsobem od ostatních rodin, které nežijí křesťanskou spiritualitu manželství?

...odlišnost křesťanské rodiny je podobná jako odlišnost křesťana. Zvenku nemusí být patrná, jen by mělo být zřejmé, že to je rodina funkční, založená uvážlivě s vědomím závazku a zodpovědnosti, a že je připravena překonávat obtíže (křesťanské manželství se uzavírá slibem, nejen civilní prohlášením, že se berou). Křesťanská rodina je připravena přijímat děti, je otevřená společenství blízkých rodin a potřebných lidí v okolí.

 

2.1.3. Jak konkrétně může naše křesťanská rodina působit na okolní svět (proměňovat jej)?

...pozitivním přístupem k životu, možná je čas i na slovní evangelizaci, chce to příležitost; otevřeně mluvit o svých názorech na věd kolem nás (televize, Kuba), někdy ale lidé na pracovišti raději o tomhle nemluví, aby nezkazili pracovní vztahy.

 

2.1.4. Máme ve své farnosti společenství rodin? Zveme do něj i nevěřící nebo hledající?

...ano, ale nepřijdou, (vlastně je nezveme), vlastně nechodí ani ti pozvaní věřící;

…to by muselo být na faře, to naše společenství na to není stavěné;

...je to divná otázka, a co by se pak dělalo, neumíme si to konkrétně představit, jaký důvod jejich přítomnosti jim nabídnout?

 

2.1.6. Známe encykliku Familiaris consortio?

...neznáme, ne, přijde nám to jako záplava textů, encykliky, Bible, dopisy, křesťanský tisk, publikace, do toho farní akce, je toho moc, rodina, děti, práce, všední starosti, údržba baráku.

 

2.1.8. Jaká stránka problematiky rodiny by podle nás měla být v církvi přednostně řešena?

...v církvi? Nenapadá nás, co, by se v církvi mělo (a mohlo) řešit, co pro nás může kdo v církvi udělat - snad výchova, učení dětí, dětské akce, dovolené jsou fajn (nabídka Center rodin)

...chybí akce pro tatínky s dětmi!

 

Jiří Černý