Příprava Plenárního sněmu XXIX. (témata 2000)

Aneb Jak to vidí naše diecéze

 

Náměty k okruhu 7.3.

 

Jak u nás vypadá (a jak by měla vypadat) úcta k Panně Marii a její projevy? Je založena na koncilním učení?

7.3.1.      Je pro nás pokoncilní pohled na Pannu Marii inspirativní pro vztah k Marii a pro mariánskou zbožnost? Pokud ano: V čem?

ano, v první víře Panny Marie v Boha                                 (3)

 

7.3.2.      Je pro nás pohled na Marii jako předobraz a prvotinu církve a současně její Matku novou inspirací pro vztah k Panně Marii, pro modlitbu?

ano, chápeme její souvislost s církví                                   (4)

 

7.3.3.      Obohacujeme koncilním pohledem na Pannu Marii také svůj pohled na naši církev? Pokud ano: Jak?

ano, církev plastičtější, lidštější, přístupnější                     (1)

ano, matka církve i nás všech                                              (2)

 

7.3.4.      Souvisí u ženy úcta k Panně Marii úzce s prožíváním sebe sama jako ženy, popřípadě manželky a matky, a u mužů s tím, s jakými ženami se setkávají ve svém životě? 

ano                                                                                        (4)

 

7.3.5.      Bereme si příklad z Mariina života a jejího vztahu k Bohu?

je třeba se o to snažit                                                           (4)

 

7.3.6.      Koncilní dokument „Lumen gentium“ upozorňuje, že svatí nám mohou sloužit jako příklad, dále že s nimi tvoříme jedno společenství, a konečně hovoří o možnosti přímluvných modliteb. Totéž platí v první řadě i o Panně Marii jako první mezi svatými. Myslíme si, že vědomě prožíváme společenství s Pannou Marií? Jak?

ano, v modlitbě a víře v Boha                                              (3)

ne                                                                                          (1)

 

7.3.7.      Modlíme se modlitby Zdrávas Maria, Anděl Páně, Magnificat? Jaké další?

ano                                                                                        (4)

 

7.3.8.      Někdy se v církvi modlíme s Pannou Marií – např. modlitba „Magnificat“ (Velebí má duše Hospodina) v denní modlitbě církve. Častěji se asi modlíme k Panně Marii. Nemáme někdy pocit, že klademe Pannu Marii na místo, které jí nepatří? Pokud ano: Proč?

nemáme                                                                                (3)

 

7.3.9.      Je některým lidem v našem společenství, zvláště mladým a konvertitům, mariánská zbožnost vzdálená a nesrozumitelná? Nalézají svou cestu k osobnímu vztahu k Panně Marii.?

ne                                                                                          (2)

nevíme                                                                                  (1)

 

7.3.10.  Vznikají i dnes v našem společenství nové formy úcty k Panně Marii a svatým či nové formy našeho života ve společenství s nimi?

ne                                                                                          (1)