Analýza příspěvků - téma 1/2000 -

Církev jako svátost spásy a společenství

Univerzální církev

§         V církvi se tedy - nemá li být obrat "svátost spásy" jen prázdným slovem - manifestuje a děje společenství (96031)

§         nezbytnou vlastností je postoj trvalé metanoie (navazuji na polemiku církev kající a církev triumfující). (96048)

§         Církev není spásou, ale je v tomto světě znamením spásy. (96048)

§         Považovat sněm české církve také jako službu univerzální církvi. (96048)

 

Naše církev - jak se nám jeví a by měla vypadat

§         Tato církev má jak v kléru tak v laicích výrazně vyšší věkový průměr, než je průměr v celé společnosti a tak také z tohoto důvodu má spíš mentalitu vyššího věku, než mentalitu mládí. (97032)

§         Tato církev vynakládá naprostou většinu své energie na činnost, kterou bychom mohli nejlépe charakterizovat slovy: "práce na zachování statu quo". (97032)

§         Bohužel spousty energie i prostředků pak bylo věnováno na slavnosti a nejrůznější kříšení minulosti. Bylo (a je) až s podivem vidět svůdnost triumfalismu, malou rezistenci vůči němu a neochotu a nedůvěru k vytrvalé neokázalé "kultivační" práci. na jakékoliv úrovní života.

§         V činnosti církve je minimálně znát, že by reflektovala skutečnost, že žije v misijním prostředí.

§         Za bolestné pokládám také to - chtěla bych se ovšem mýlit - že církev přestává být svědectvím a svátostí spásy pro mladé lidi, kteří hledají smysl a pravdu svého života. (96031)

§         Nelze popřít, že pocit bezradnosti, někde krytý velkou a nezacílenou aktivitou, tvoří nezanedbatelnou složku dnešních nálad v církvi (97032)

§         bez poctivé a někdy též kritické a sebekritické reflexe církev nemůže dobře dostát svému poslání (96031)

§         (Církev) by tedy měla být společenstvím, kde lze zakusit spásu, měli bychom se ptát, v čem svědectví církve v naší zemi není věrohodné, měli bychom si poslechnout, co se dnes (katolické) církvi nejčastěji vytýká, v čem svým spoluobčanům a bližním nejsme znamením spásy, nýbrž naopak pohoršením. (96031)

§         Vidím kámen úrazu, protože naše církev je katolická a ne česká (také není československá...). Vždyť v naší církvi se nemluví jen česky, nejsou v ní jen Čechové. proto považuji za nešvar, že název česká církev se zahnízdil i v některých přípravných dokumentech sněmu. Obávám se, že tím se ztrácí pojem katolicity. Vzhledem k dalším obřadům navrhuji říkat: Katolická církev nebo naše církev. (96006)

§         Termín česká církev je nejasný. Buď Církev v České republice, nebo církev v provincii České a provincii Moravské, nebo církev v Čechách a na Moravě. (98022)


Naše církev - co by měla dělat

§         Zabývat se na prvním místě vizí naši církve, co je prioritou řešení stavu církve (98022)

§         Církev u nás musí vědět, za čím konkrétně v této době jde, ne jen před čím se chce bránit. Obrana je jistě také nutnou složkou života, ale evidentně není a nemůže být programem růstu. (97032)

§         Bude-li se církev víc starat o hlásání evangelia a méně o hmotné otázky,určitě se stane přitažlivější, věrohodnější,jak pro ty kdo jsou v církvi, tak i těm,kteří stojí dosud mimo. Bude také táhnout nová duchovní povolání,pokud bude v církvi více modlitby a řádu. (98023)

§         vyjít z toho, co dnešní svět potřebuje a od církve očekává, a k tomu přizpůsobit celou pastorační strategii (96048)

§         nakolik dokážeme právě v otázkách eklesiologie vytěžit zkušenost církve z dob tvrdého nebo i méně tvrdého pronásledování: zda totiž jako církev navazujeme ve svém sebeporozumění na eklesiologický model v době před padesáti lety, nebo zda dovedeme vzít vážně zkušenosti a formy církve, která žila v podzemí, ba i té, která. dodnes "mlčící" zůstává. (96031)

§         Nicméně právě z minulosti víme, že mnohem produktivnější byla dobrá řešení lokálního významu, ať už se pak rozšířila více či méně, než podivné světové všeřešící projekty. Tak to platí o všech zakladatelích řádů, například. (97032)

§         Za nejdůležitější považuji "zprůhlednění" činnosti církve. Pojmem zprůhlednění nemyslím zavedení propagandy, která by prohlašovala, co všechno krásného se stalo. Je nutné vytvořit oboustranné informační kanály, ke kterým by měl obyčejný člověk přístup a věděl o nich. Chceme-li po lidech, aby cokoli respektovali, musíme dokázat užitečnost dané instituce i pro toho nejposlednějšího člověka, který by mohl vznést námitku o její potřebnosti. (96038)

 

Životní prostředí

§         (Životní prostředí) toto téma nutně patří k perspektivě nové evangelizace(97045)

§         aby se církev začala aktivně vyjadřovat k ekologické problematice (97045)

 

Návrh na doplnění

§         Dovoluji si proto navrhnout doplnit do katalogu témat "odpovědnost církve za nemocné, trpící a umírající“, a něco s tím udělat. Pro inspiraci si můžete přijít do Hospice Anežky České, kam vás srdečně zvu. (96051)