Analýza odpovědí na otázky Ankety

sněmovní kroužek katecheté

 

Otázka 1. - Vaše radosti a starosti osobní a s rodinou

Radosti

-         Veliká rodina, děti jsou hodné, zdravé.

-         Děti navštěvují dobré křesťanské společenství.

-          

Starosti

-         Aby do budoucna byl dostatek různých společenství, aby mládež měla možnost dorůst

-          

 

Otázka 2. - Vaše radosti a starosti s místním společenstvím

Radosti

 

Starosti

-         Před rokem 1989 jsme měli lepší společenství, jeden o druhém jsme věděli, nyní se společenství rozpadlo z nedostatku času, neznáme se.

-         Je velmi těžké probudit v lidech zájem o něco trvalejšího, jen jednorázové akce.

-         Věci se nedělají jednotně, lidé nejsou schopni a nechtějí se domluvit, každý chce své a síly se tříští.

 

 

Co dělat

Naučit lidi komunikovat a naslouchat.

 

 

Otázka 3. - Vaše radosti a starosti se společenstvím ve Vaší diecézi a s církví v naší zemi vůbec

 

Radosti

 

 

Starosti

-         V diecézi mi vadilo, že určití lidé rozhodovali o všem, i tom, o čem neměli. Věci se mění s novým panem biskupem

-         Tíží nás problém Nového Adalbertina, lidé se nemohou dohodnout.

-         Většinou nemá nikdo na lidi čas, vše se dělá narychlo a stále jedni a ti samí.

 

Co dělat

 

Otázka 4. - Vaše radosti a starosti týkající se církve jako celku

Radosti

- Když chceme něco dělat, tak tu možnost máme.

Starosti

-         Problém nedostatku kněží a lidí, kteří by se plně věnovali farnostem a pastoraci vůbec.

 

 

 

Otázka 5. - Co očekáváte od biskupů a kněží vůbec?

- Vytrvalost ve službě.

 

 

Otázka 6. - Co by mělo být z výše uvedeného také projednáváno na sněmu?