Úkony duchovní správy 1995

SOUBOR DIECÉZÍ - ROK 1995/96
     Pocet K R T Y                  S N A T K Y              P O H R B Y                           S V. P R I J I M A N I                 B I R M O V A N I                                   Z M E N Y  V  C I R K V I                                                      N E D E L N I  B O H O S L U Z B Y         P R E D S K O L N I  D.                            S K O L N I  D E T I                   MLÁDEŽ       - KATECHEZE               S P O L E C E N S T V I  M L A D E Z E  D O S P E L I             K A T E C H E T I   K N E Z I         JÁHNI R E H O L E SEMINARISTI POCET C I R K E V N I  S K O L Y     SVATOST      PRŮMER
  DIECEZE obyvatel do 1 r.  1-7 r.  7-14 r.  15-25 r.  nad 25 r. celkem mezi mixta dispar. CELKEM do zeme kremace CELKEM pocet vcetne  1.sv.prij.   CELKEM z toho pocet p.prestupu pocet prumer. farni vc. ve fil. p.detskych pro mladez CELKEM           k a t e ch e z e CELKEM katecheze ve skolach   katecheze na farach   katecheze celkem   CELKEM stredni skoly   stredni odb. uciliste   katecheze na farach   katecheze celkem   pocet pocet skupin     katecheze   spolecenstvi C E L K E M   pocet   pro CELKEM  diec. rehol. jahni   rehol- rehol-   FARNOSTI materske   zakladni skoly  stredni skoly NEMOC. DIECEZE NÁVŠT
                  katoliky religio cultus         nemocnych do 14 let nad 14 let   birm.knez navratu z krest.c. vystupu navst. rehol.kom. kostelich ned./vs.den ned./vs.den   pocet d. procent   poc.deti poc.skup. procent poc.deti  poc.skup.  procent  poc.deti  poc.skup.  procent   poc.mlad.  poc.skup.  procent  poc.mlad.  poc.skup. procent  poc.mlad.  poc.skup. procent  poc.mlad.  poc.skup. procent mladych skupin s knezem procent CELKEM pocet d. p.skup. pocet d.  p.skup. pocet d. p.skup. procent pro ZS mladez       knezi stali nici nice     pocet p.zaku pocet p.zaku pocet p.zaku       procent
  Brno 1387000 6610 0 433 282 0 7325 0 0 0 0 0 0 0 5116 0 0 2829 0 39 0 16 111400 0 0 0 0 103200 1938 1,88% 184500 21861 0 11,85% 2669 1868 1,45% 24530 1868 13,30% 114900 2424 157 2,11% 62 3 0,05% 0 0 0,00% 2486 160 2,16% 0 0 0 0,00% 984400 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 572 572 321 0 0 0 0 0 86 450 1 0 1 0 8 1567     Brno 8,03%
  Č.Buděj. 753600 2298 415 155 119 0 2987 577 15 91 683 2673 1606 4279 1245942 965 201 333 23 6 6 40 29026 376 0 0 0 57300 311 0,54% 101600 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5337 0 5,25% 56500 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1205 0 2,13% 705 0 2,13% 0 0 0 0,00% 538200 4727 0 0 0 4727 0 0,88% 188 0 188 114 42 0 15 0 191 15 358 2 98 0 0 1 631 2904   Č.Buděj. 3,85%
  Hr.Králové 1285600 2973 424 138 178 0 3713 584 44 175 803 2997 1474 4471 1905628 1055 197 601 81 71 11 94 69792 3965 0 0 0 95100 246 0,26% 172500 6416 552 3,72% 1461 148 0,85% 7877 700 4,57% 110600 299 25 0,27% 40 2 0,04% 601 50 0,54% 940 77 0,85% 0 0 0 0,00% 907400 0 0 0 0 0 0 0,00% 218 0 218 134 42 6 13 0 0 36 446 0 0 1 57 2 499     Hr.Králové 5,43%
  Litoměřice 1423900 949 316 171 0 0 1436 124 15 71 210 963 893 1856   292   251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110200   0,00% 186100 0   0,00% 0   0,00% 0   0,00% 115700 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0   0,00% 0   0,00% 0 0   0,00% 1011900 0 0 0 0 0   0,00% 100 0 0 71 30 0 9 0 34 10 112 0   3 191 1 305 0   Litoměřice 0,00%
  Olomouc 2670800 10371 818 529 297 110 12125 3319 196 375 3890 10039 2881 12930 8724421 7556 699 4169 102 52 22 360 206905 6136 2214 574 212 221200 2019 0,91% 364700 33612 2246 9,22% 6776 590 1,86% 40388 2836 11,07% 238800 1002 65 0,42% 42 6 0,02% 2497 188 1,05% 3541 259 0,00% 7440 510 319 0,21% 1846100 1985 126 4356 305 6341 431 0,34% 593 68 661 331 151 24 46 74 780 100 738 9 362 6 501 3 946     Olomouc 7,75%
  Plzeň 804800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60400 0 0,00% 107100 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 69900 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 567400 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   Plzeň 0,00%
  Praha 2095100 2275 445 174 412 0 3306 523 63 204 790 2255 2080 4335 1719713 2026 448 1086 257 94 55 37 34839 310 86 0 0 149100 453 0,30% 257800 2809 277 1,09% 2572 354 1,00% 5381 631 2,09% 157400 267 19 0,17% 2 1 0,00% 755 78 0,48% 1024 98 0,00% 0 0 0 0,00% 1530800 4750 0 0 0 4750 0 0,31% 163 0 163 117 84 0 14 0 0 53 375 0 0 0 0 0 0 4656   Praha 1,66%
                                                                                                                                                                               
  Celkem 10420800 25476 2418 1600 1288 110 30892 5127 333 916 6376 18927 8934 27871 13600820 11894 1545 9269 463 262 94 547 451962 10787 2300 574 212 796500 4967 0,62% 1374300 64698 3075 4,71% 13478 2960 0,98% 83513 6035 6,08% 863800 3992 266 2,97% 146 12 0,02% 5058 316 0,59% 8696 594 1,01% 7440 510 319 0,06% 7386200 11462 126 4356 305 15818 431 0,21% 1262 640 1802 1088 349 30 97 74 1005 300 2479 12 460 11 749 15 3948 7560   Celkem 4,34%