Úkony duchovní správy 1996

CELKOVÉ ÚDAJE Z JEDNOTLIVÝCH DIECÉZÍ -1996/97
     CELKOVÝ                   K  Ř  T  Y         S  Ň  A  T  K  Y       P O H Ř B Y               SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ         BIŘMOVÁNÍ             ZMĚNY V CÍRKVI                       N E D Ě L N Í    B O H O S L U Ž B Y         PŘEDŠKOLNÍ DĚTI     Š  K  O  L  N  Í     D  Ě  T  I         MLÁDEŽ       K  A  T  E  C  H  E  Z  E    M  L  Á  D  E  Ž  E             SPOLEČENSTVÍ  MLÁDEŽE                           D O S P Ě L Í           K A T E C H E T É   K N Ě Ž Í J Á H N I   Ř E H O L E SEMINA- POČET      C  Í  R  K  E  V  N  Í   Š  K  O  L  Y    POMAZÁNÍ          
  DIECÉZE  POČET do 1 r.  1-7 r.  7-14 r. 15-25 r. nad 25r. celkem mezi mixta dispar. CELKEM do země kremace CELKEM   počet vč.   1.svaté přijímání CELKEM z toho počet p.přestupů počet průměr. p.ve far.kost. p.ve fil. p.dětských m. pro mládež CELKEM      katecheze   CELKEM katecheze na školách katecheze na farách katecheze celkem   CELKEM     střední školy    střední odborná učiliště    katecheze na farách katecheze celkem   počet počet p.skupin   Celkem    katecheze   společenství     C E L K E M   počet poč.pro CELKEM počet p.řehol- budoucí stálí p.řehol- p.řehol- RISTÉ FARNOSTÍ  mateřské školy   základní školy    střední školy   NEMOCNÝCH       DIECÉZE       DIECÉZE
    OBYVATEL             katolíky religio cultus         nemocných do 14 let nad 14 let   biřm.kněz návratů z kř.církve výstupů návšt. vč.řehol.kom. kostelích ned./vš.den ned./vš.den   počet d. procent   poč.dětí poč.skup. procent poč.dětí  p.skupin  procent  poč.dětí  p.skupin  procent   poč.mlad.  p.skupin  procent  poč.mlad.  p.skupin procent poč.mlad. p.skupin procent  poč.mlad.  p.skupin procent mladých skupin s knězem procent dospělých poč.dosp. p.skup. poč.dosp.  p.skup. poč.dosp. p.skup. procent pro ZŠ mládež   diec.  níků kněží   níků nic počet   poč.škol p.žáků poč.škol p.žáků poč.škol p.žáků hromad. jedn.        
  PRAHA 2095100 2275 445 174 412 0 3306 523 63 204 790 2255 2080 4335 1719713 2026 448 1086 257 94 55 37 34839 310 86 0 0 149100 453 0,30% 257800 2809 277 1,09% 2572 354 1,00% 5381 631 2,09% 157400 267 19 0,17% 2 1 0,00% 755 78 0,48% 1024 98 0,65% 0 0 0 0,00% 1530800 4750 0 0 0 4750 0 0,31% 163 0 163 117 84 0 14 0 0 53 375 9 451 4 986 8 1252   4656   PRAHA   PRAHA
  ČESKÉ BUDĚJ. 753600 1975 390 178 138 0 2681 529 24 91 644 2533 1598 4131 1106184 976 190 407 52 8 5 47 27240 379 0 0 4 57300 339 0,59% 101600 5108 209 5,03% 704 336 0,69% 5812 545 5,72% 105100 479 16 0,46% 0 0 0,00% 712 73 0,68% 1191 89 1,13% 520 47 37 0,49% 489600 3817 0 621 60 4438 60 0,91% 121 5 134 112 41 0 15 0 194 11 293 3 145 0 0 1 663 1734 2039   ČESKÉ BUDĚJ.   ČESKÉ BUDĚJ.
  LITOMĚŘICE 1423900 892 331 207     1430 136 82 218 436 0 0 0                 12000         110200     186100                   124447                                 1003153             0,00%   0   156 156 36 7 14 0 0 34     0 0 3 238 2 397   LITOMĚŘICE   LITOMĚŘICE
  HRADEC KRÁL. 1285600 2725 319 138 141 0 3323 513 40 150 703 3033 1373 4406 1929406 1323 215 591 71 26 9 134 72314 3965 6561 0 0 95100 260 0,27% 172500 6126 539 3,55% 1687 170 0,98% 7813 709 4,53% 110600 210 25 0,19% 7 4 0,01% 514 53 0,46% 731 82 0,66% 0 0 0 0,00% 907400 0 0 0 0 0 0 0,00% 250 0 250 156 36 7 14 0 0 0 34 0 446     2 74 2 612   HRADEC KRÁL.   HRADEC KRÁL.
  PLZEŇ 804800 678 219 76 102   1075 124 12 68 204 945 736 1679 532300 240 108 348   21 4 36 10460 203 0 10 0 60400 72 0,12% 107100 1324 164 1,24% 599 79 0,56% 1923 243 1,80% 69900 136 9 0,19% 0 0 0,00% 97 11 0,14% 233 20 0,33% 150 10 10 0,21% 567400 1536 12 120 12 1656 132 0,29% 72   72 47 14 3 2 5 12 6 203 1 15 0 0 2 550 745 586   PLZEŇ   PLZEŇ
  BRNO 1351600 5327 626 301 198 61 6513 1625 56 229 1910 5183 2452 7635 5594084 4093 495 2693 126 28 11 132 109647 36 124 205 80 103200 1808 1,75% 184500 20908 1655 11,33% 3291 299 1,78% 24199 1954 13,12% 114900 2129 122 1,85% 250 15 0,22% 1072 94 0,93% 3451 231 3,00% 4119 330 191 3,58% 984400 1183 2374 2374 3547 3557 5921 0,36% 554 71 625 99 99 19 28 439 439 76 450 0 0 2 593 10 1635 17429 0   BRNO   BRNO
  OLOMOUC 1351600 5358 10344 208 154 47 6198 1778 61 169 2008 5678 1733 7411 5569612 4354 362 2373 57 17 15 72 121106 604 105 148 51 103400 481 0,47% 166900 22588 1584 13,53% 4673 395 2,80% 27261 1979 16,33% 125200 906 47 0,72% 57 6 0,05% 901 68 0,72% 1864 121 1,49% 3327 297 169 2,66% 939800 1350 97 3020 238 4370 335 0,46% 380 34 414 197 113 14 29 65 404 65 454 5 189 3 411 4 718       OLOMOUC   OLOMOUC
  OSTRAVA-OP. 1319200 4125 290 132 134 61 4742 1146 107 150 1403 3721 1071 4792 3477211 2569 273 1773 23 25 12 184 79378 427 133 81 37 117800 524 0,44% 181500 12263 853 6,76% 2467 209 1,36% 14730 1062 8,12% 113600 266 18 0,23% 15 1 0,01% 810 61 0,71% 1091 80 0,96% 2662 184 128 2,34% 906300 1039 76 1696 100 2735 179 0,30% 212 30 242 122 46 7 16 6 441 35 284 1 55 3 330 2 480       OSTRAVA-OP.   OSTRAVA-OP.
                                                                                                                                                                                   
  CELKEM 10385400 23355 12964 1414 1279 169 29268 6374 445 1279 8098 23348 11043 34389 19928510 15581 2091 9271 586 219 111 642 466984 5924 7009 444 172 796500 3937 0,49% 1358000 71126 5281 5,24% 15993 1842 1,18% 87119 7123 6,42% 921147 4393 256 0,48% 331 27 0,04% 4861 438 0,53% 9585 721 1,17% 10778 868 535 2,21% 7328853 13675 2559 7831 3957 21506 6627 0,29% 1752 140 1900 1006 589 86 125 529 1490 246 2127 19 1301 12 2320 32 5610 19912 8290   CELKEM   CELKEM