Úkony duchovní správy 1997

  Celkové údaje z jednotlivých diecézí - rok 1997, školní rok 1997/98                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                   
     CELKOVÝ                   K  Ř  T  Y             S  Ň  A  T  K  Y     SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ     BIŘMOVÁNÍ    POMAZÁNÍ   P O H Ř B Y     ZMĚNY V CÍRKVI   N E D Ě L N Í    B O H O S L U Ž B Y             PŘEDŠKOLNÍ DĚTI     Š  K  O  L  N  Í     D  Ě  T  I         CELKEM       K  A  T  E  C  H  E  Z  E    M  L  Á  D  E  Ž  E       SPOLEČENSTVÍ  MLÁDEŽE               D O S P Ě L Í             K A T E C H E T É   K N Ě Ž Í J Á H N I Ř E H O L E   SEMINARISTÉ FARNOSTI      C  Í  R  K  E  V  N  Í   Š  K  O  L  Y           JMÉNO     JMÉNO
  DIECÉZE  POČET do 1 r.  1-7 r.  7-14 r. 15-25 r. nad 25r. celkem mezi mixta dispar. CELKEM   počet vč. 1.svaté přijímání   CELKEM z toho NEMOCNÝCH do země kremace CELKEM počet p.přestupů počet průměr.návštěvnost   počet mší   p.dět.mší pro mládež CELKEM      katecheze   CELKEM katecheze na školách   katecheze na farách katecheze celkem mladých     střední školy  střední odborná učiliště    katecheze na farách katecheze celkem počet počet p.skupin   Celkem   Formy katecheze (počet osob) jiné formy kat. společenství d.   celkem pastorace slovem   počet poč.pro CELKEM počet počet kand. stálí muži ženy počet počet počet  mateřské    základní     střední      DIECÉZE     DIECÉZE
    OBYVATEL             katolíky religio cultus   nemocných do 14 let nad 14 let   biřm.kněz hromad. jednot.       návratů z kř.církve výstupů počet lidí procent  far.k,řeh.kom filiál.kos. ned./vš.den ned./vš.den předšk. počet d. procent šk.dětí poč.dětí poč.skup. procent poč.dětí  p.skupin  procent  poč.dětí  p.skup.  procent   poč.mlad.  p.skupin  procent  poč.mlad.  p.skupin procent poč.mlad. p.skup. procent  poč.mlad.  p.skup. procent mladých skupin s knězem procent dospělých př.na křest vl na manž. na biřm. na křest dít k 1.přij. poč.dosp. p.skup. poč.dosp.  p.skup. poč.dosp. p.skup. procent pro ZŠ mládež   diec. řehol. kněž.   nesvěc.   diec. řehol.   poč.škol p.žáků poč.škol p.žáků poč.škol p.žáků          
1 BRNO 1363200,999 5284 599 251 197 63 6394 1546 64 243 1853 6062579 3824 505 1948 136 16205   5071 2138 7209 26 27 84 109840 8,06% 731 126,35 23 + 188 9 + 60 47110 1245 2,64% 159593 20807 1537 13,04% 3285 304 2,06% 24092 1841 15,10% 225308 2295 110 1,02% 42 6 0,02% 1140 96 0,51% 3477 212 1,54% 3784 304 181 1,68% 896932           1343 82 3274 299 4617 381 0,51% 600 57 657 257 91 18 25 40 413   65 450 0 0 2 640 10 1651 1 BRNO   1 BRNO
2 Č.BUDĚJOVICE 776424 2038 394 94 96   2622 434 24 108 566 1073241 891 105 515 37 1431 1827 2431 1611 4042 4 5 36 26453 3,41% 375 0 0 4 26870 280 1,04% 90710 4214 209 4,65% 1231 336 1,36% 5445 545 6,00% 128811 458 16 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 458 41 0,36% 0 0 0 0,00% 470337           0 0 0 0 0 0 0,00% 168 0 168 136 0 0 0 0 0 21   293 3 145 0 0 1 663 2 Č.BUDĚJOVICE   2 Č.BUDĚJOVICE
3 HR.KRÁLOVÉ 1282784 2620 320 97 169 0 3206 517 43 144 704 2017039 1035 169 514 83 2954 4699 2868 1316 4184 29 16 63 36561 2,85% 448 142 0 0 43813 298 0,68% 147834 6095 555 4,12% 1538 163 1,04% 7633 718 5,16% 208240 372 33 0,18% 44 3 0,02% 416 40 0,20% 832 76 0,40% 1264 87 51 0,61% 882897 303 628 679 2622 224 0 0     4456 303 0,50% 154 0 154 154 38 5 14 0 0 20 0 447 0   2 75 2 583 3 HR.KRÁLOVÉ   3 HR.KRÁLOVÉ
4 LITOMĚŘICE 1334400,04 886 312 104 83 51 1436 160 14 82 256 643396 322 275 281 18 728 798 1062 856 1918 6 6 148 11926 0,89% 162 3346 0 0 45137 125 0,28% 156607 1099 120 0,70% 1216 71 0,78% 2315 191 1,48% 210162 51 5 0,02% 1 1 0,00% 157 23 0,07% 209 29 0,10% 1117 72 0 0,53% 865459 186 414 205 931 267         2003 0 0,23% 90 0 90 88 37 0 13 0     12 437 0 0 3 238 2 397 4 LITOMĚŘICE   4 LITOMĚŘICE
5 OLOMOUC 1345122 5358 431 208 154 47 6198 1778 61 169 2008 5569612 4354 362 2373 57     5678 1733 7411 17 15 72 121106 9,00% 604 105 118+29 39 + 12 46680 481 1,03% 145485 22588 1584 15,53% 4673 395 3,21% 27261 1979 18,74% 229633 906 47 0,39% 57 6 0,02% 901 68 0,39% 1864 121 0,81% 3327 297 169 1,45% 872119           1350 97 3020 238 4370 335 0,50% 380 34 414 197 113 14 29 65 404 65   454 5 189 3 411 4 718 5 OLOMOUC   5 OLOMOUC
6 OSTRAVA-OP. 1324459 3969 261 164 108 40 4542 1117 106 157 1380 3354362 2778 218 1635 21 2038 4700 3599 1195 4794 24 17 51 73919 5,58% 600 110 38 129 47782 393 0,82% 161624 11493 770 7,11% 2551 221 1,58% 14044 991 8,69% 219576 286 18 0,13% 20 2 0,01% 1115 68 0,51% 1421 88 0,65% 2950 209 130 1,34% 895477           1002 80 1914 120 2916 200 0,33% 217 33 250 131 61 8 13 43 374 33   284 2 76 3 548 3 466 6 OSTRAVA-OP.   6 OSTRAVA-OP.
7 PLZEŇ 859306 686 237 99 41 58 1121 171 14 96 281 564967 248 75 66520 44 554 731 891 706 1597 11 5 40 11772 1,37% 214 43 8 2 66520 87 0,13% 97952 1415 169 1,44% 607 79 0,62% 2022 248 2,06% 142821 195 17 0,14% 47 4 0,03% 97 11 0,07% 339 32 0,24% 338 30   0,24% 523777 128 458 771 229 165     690 66 2441 0 0,47% 72 7 79 63 31 5 5 7 10 6 0 203 1 15 0 0 2 550 7 PLZEŇ   7 PLZEŇ
8 PRAHA 2095100 2016 423 120 155 180 2894 466 92 218 776 2155450 887 366 603 142   2265 1953 1655 3608 46 35 24 41798 2,00% 400 108 2 2 149100 413 0,28% 257800 2250 243 0,87% 2246 279 0,87% 4496 522 1,74% 157400 325 17 0,21% 0 0 0,00% 564 65 0,36% 889 82 0,56% 1291 120 10 0,82% 1530800 532 624 2230 405 447     0 0 4238 447 0,03% 170 51 221 144 112 16 8 2 14 7 25 375 9 451 4 986 8 1252 8 PRAHA   8 PRAHA
   CELKEM  10380796 22857 2977 1137 1003 439 28413 6189 418 1217 7824 21440646 14339 2075 74389 538 23910 15020 23553 11210 34763 163 126 518 433375 4,17% 433375 3854 406 257 473012 3322 0,70% 1217605 69961 5187 5,75% 17347 1848 1,42% 87308 7035 7,17% 1521951 4888 263 0,32% 211 22 0,01% 4390 371 0,29% 9489 681 0,62% 14071 1119 541 0,92% 6937798 1149 2124 3885 4187 1103 3695 259 8898 723 25041 1666 0,36% 1851 182 2033 1170 483 66 107 157 1215 152 102 2943 20 876 17 2898 32 6280   CELKEM     CELKEM