Úkony duchovní správy 1999

SOUHRN DIECÉZÍ - rok 1999, školní rok 1999/2000
    CELKOVÝ     K Ř T Y     BIŘMOVÁNÍ   EUCHARISTIE   S Ň A T K Y   POMAZÁNÍ   P O H Ř B Y   ZMĚNY V CÍRKVI         N E D Ě L N Í   B O H O S L U Ž B Y             Počet    D O S P Ě L Í - k a t e c h e z e       DOSPĚLÍ - společenství Počet PŘEDŠK.DĚTI Celkem Katechizace školních dětí MLÁDEŽ KATECHIZACE MLÁDEŽE SPOLEČENSTVÍ   MLÁDEŽE POČET KATECHETŮ K N Ě Ž Í      JÁHNI SEMINARISTÉ ŘEHOLE FARNOSTI POČET   C Í R K E V N Í     Š K O L Y             Šk.zařízení CHARITA        
  DIECÉZE POČET do 1 r.  1-7 r. 7-14 r. 15-25 r. nad 25r. celkem   z toho počet vč.         1. sv. přijímání   mezi mixta dispar.   NEMOCNÝCH       počet p.přest. počet ve farních kostelích ve filiál.kostelích celkem počet ned. pro děti pro mládež dospělých na křest na manž. na biř. na 1.zp. na křest další formy katecheze kat.dosp.       celkem dosp. předškol. počet kat.předšk. školních Náboženství ve školách Katecheze na farách/jinde Katecheze celkem 15-25l. Střední školy Stř. odborná učiliště   Katech. na farách Katecheze celkem počet počet z toho kat. p. navštěv. návšť.spol. počet pro pro  Celkem počet počet kand.   počet počet muži počet počet počet filiál.kost mateřské základní střední vyšší   p.farností p.středisek počet p.dobrov.. p.ošetř.   DIECÉZE   DIECÉZE
    OBYVATEL             celkem b.kněz nemocných do 14r. nad 14r. katol. relig. cultus celkem jednotl. společně Celkem do země kremace celkem návr. z kř.c. výst. p.mší./rok návštěv. p.mšít/rok návštěv. p.mší/rok návštěv.% boh.slova ned/vš.den ned/vš.den celkem vlastní p.osob p.osob a přijím. dítěte počet dosp počet skup. procent p.dosp. p.skupin z toho s kněz procent dětí 3-6let dětí skupin procent dětí počet dětí p. skupin procent počet dětí p. skupin procent  počet dětí p. skupin procent CELKEM p.mladých p. skupin počet ml. p. skupin počet ml. p. skupin počet ml. p. skup. procent mladých skup. ve společ. kat. jinde procent pro ZŠ mládež dospělé    diec. řehol. kněžs. stálí diec. řehol. nesvěc. žen celkem excurrendo a kaplí p.škol p.žáků p.škol p.žáků p.škol p.žáků p.škol p.žáků p.zař. p.žáků s Charitou Charity pracovníků pracovníků klientů        
1 BRNO 1364600 5084 536 212 173 71 6076 1720 175 6229486 3793 409 80 273 1783 2136 6543 13405 19948 4793 2043 6836 23 9 51 32993 101207 7622 20162 40615 8,89% 1163 8000 1760 922905 503 2964 2418 1338 8314 1352 86 1,83% 4547 439 163 0,49% 39825 1005 78 2,52% 154904 19357 1589 12,50% 3192 305 2,06% 22549 1894 14,56% 210838 1624 66 245 13 913 82 2782 161 1,32% 3290 272 910 152 1,56% 582 61 25 652 278 97 29 31 79 35 29 452 464 0 0 0 0 2 802 9 2477 0 0 4 2462 0 0 0 0 0 1 BRNO 1 BRNO
2 ČESKÉ BUDĚJOVICE 716016 1985 383 123 66 44 2601 491 47 1231507 936 94 462 20 123 605 1632 2573 4205 2413 1627 4040 16 10 9 16270 25378 3029 5019 19299 4,25% 784 1186 360 458623 171 570 892 451 3477 711 42 1,37% 2673 194 112 0,58% 21629 286 29 1,32% 84329 4349 428 5,16% 1308 148 1,55% 5657 576 6,71% 126472 72 9 0 0 117 15 189 24 0,15% 738 78 132 72 0,58% 149 20 11 180 100 37 3 18 15 20 16 173 360 271 300 3 150 1 34 1 617 0 0 2 297 26 26 129 147 1536 2 ČESKÉ BUDĚJOVICE 2 ČESKÉ BUDĚJOVICE
3 HRADEC KRÁLOVÉ 1279712 2394 355 87 87 60 2983 621 66 2113022 1558 358 511 77 158 746 3108 4292 7400 2821 1182 4003 27 16 34 23342 35437 6079 7910 29421 3,39% 453 2370 1062 874440 306 1297 630 674 4235 846 52 0,91% 2226 183 116 0,25% 37213 401 41 1,08% 144612 5407 558 3,74% 1652 195 1,14% 7059 753 4,88% 192688 747 99 21 1 465 42 1233 142 0,64% 1257 105 300 234 0,65% 224 15 11 250 160 47 0 15 29 11 9 330 136 308 497 0 0 2 176 2 796 0 0 2 326 54 56 311 308 3411 3 HRADEC KRÁLOVÉ 3 HRADEC KRÁLOVÉ
4 LITOMĚŘICE 1335928 1029 337 96 74 76 1612 197 26 687966 305 284 142 27 87 256 812 1082 1894 932 754 1686 9 13 32 13608 12273 3431 2724 17039 1,12% 290 695 473 909 161 218 430 195 270 1 917 1 006 108 0,44% 1 118 101 71 0,12% 40834 174 32 0,43% 153046 1049 111 0,69% 1 213 190 0,79% 2262 301 1,48% 197222 25 3 10 1 230 33 392 48 0,13% 281 12 0 24 0,14% 88 23 9 120 86 42 2 11 9 1 7 119 437 353 182 0 0 2 271 2 389 1 28 0 0 19 28 106 139 10379 4 LITOMĚŘICE   4 LITOMĚŘICE  
5 OLOMOUC 1346075 4955 389 213 134 66 5757 1496 14 5540130 3869 241 1605 92 207 1904 7699 12704 20403 5123 1611 6734 30 20 85 33055 100744 7110 20412 40165 9,00% 1579 5665 1940 908116 431 3414 2338 235 9542 1837 97 1,96% 5098 387 178 0,56% 38501 597 49 1,55% 152466 21596 1618 14,16% 4085 390 2,68% 25681 2008 16,84% 211871 1049 62 45 4 440 42 1534 108 0,72% 2824 265 761 305 1,33% 393 23 16 432 225 117 9 27 49 28 25 372 454 0 485 0 0 3 482 5 969 2 356 0 0 56 89 607 685 10607 5 OLOMOUC 5 OLOMOUC
6 OSTRAVA 1318373 3554 359 109 136 55 4213 1252 56 3762729 2429 234 1016 89 174 1279 9629 5495 15124 3473 1141 4614 15 7 29 21120 65516 5004 9980 26 124  5,73% 888 3099 1204 880566 308 2282 1504 717 6312 1070 65 1,38% 2717 199 119 0,31% 39542 461 37 1,17% 157383 12063 871 7,66% 2 414 237 1,53% 14477 1108 9,20% 205 118 415 19 18 0 891 65 1 324 84 0,65% 2 686 198 742 231 1,31% 220 26 13 259 147 55 14 17 42 13 5 387 284 0 43 2 85 5 665 4 660 0 0 3 418 106 89 469 701 5 626 6 OSTRAVA   6 OSTRAVA  
7 PLZEŇ 801343 710 208 83 71 48 1120 227 68 547368 224 116 134 23 88 245 802 629 1431 822 642 1464 21 12 44 11051 9730 2250 2129 13301 1,48% 511 385 141 545277 154 380 177 1250 189 284 32 0,45% 761 74 46 0,14% 22890 127 19 0,55% 88641 1161 142 1,31% 576 81 0,65% 1737 223 1,96% 123533 21 2 30 2 116 13 167 17 0,14% 448 33 248 16 0,36% 53 15 12 80 71 28 3 4 3 0 6 11 313 244 101 0 0 1 45 2 608 0 0 1 600 20 23 72 196 933 7 PLZEŇ 7 PLZEŇ
8 PRAHA 2083404 1889 482 122 195 155 2843 755 154 1713286 708 318 457 80 199 736 1872 3647 5519 1714 1419 3133 35 26 17 20906 30572 7347 8880 28253 1,89% 882 1809 802 1850962 532 1139 594 593 3040 1094 103 0,38% 2256 194 123 0,12% 55810 561 75 1,01% 196700 1856 237 0,94% 1968 269 1,00% 3824 506 1,94% 308777 140 13 49 8 708 79 897 100 0,29% 981 87 336 66 0,32% 166 34 32 205 148 101 17 16 19 53 43 237 360 222 323 9 445 5 1088 7 1111 4 857 4 376 0 0 0 0 0 8 PRAHA 8 PRAHA
                                                                                ,,,,                                                                                                                                             0
  CELKEM V ČR 10245451 21600 3049 1045 936 575 27205 6759 606 21825494 13822 2054 4407 681 2819 7907 32097 43827 75924 22091 10419 32510 176 113 301 172345 380857 41872 77216 214217 4,47% 6550 23209 7742 7350050 2623 12476 8748 5528 37026 8200 585 1,01% 21396 1771 928 0,29% 296244 3612 360 1,22% 1132081 66838 5554 5,90% 16408 1815 1,45% 83246 7369 7,35% 1576519 4093 273 418 29 3880 371 8518 684 0,53% 12505 1050 3429 1100 0,79% 1875 217 129 2178 1215 524 77 139 245 161 140 2081 2808 1398 1931 14 680 21 3563 32 7627 7 1241 16 4479 281 311 1694 2176 32492   CELKEM V ČR   CELKEM V ČR PRAHA
  P O H Ř B Y
     
do země kremace celkem
40 97 137
125 132 257
95 266 361
144 149 293
280 113 393
86 76 162
84 84 168
84 84 168
122 133 255
136 46 182
136 46 182
30 17 47
126 124 250
226 52 278
     
1714 1419 3133