Souhrn úkonů duchovní správy 2000

Statistika 2000
 
KŘTY BIŘMOVÁNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ MANŽELSTVÍ Pomazání nemocných POHŘBY Změny v církvi NEDĚLNÍ MŠE Bohoslužby slova Návštěvnost Počet mší pro děti za rok Počet mší pro mládež za rok PASTORACE DOSPĚLÝCH DOSPĚLÍ KATECHIZACE DĚTÍ KATECHIZACE MLÁDEŽE SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE KATECHETÉ KNĚŽÍ JÁHNI SEMINARISTÉ Počet ŘEHOLNÍKŮ (nekněží) Počet ŘEHOLNIC Ve farnosti bydlí farář/administrátor (ano) Farnost je spravována excurrendo (ano) Počet filiálních kostelů a kaplí CHARITA Křesťanské třídy Počet křesť. zařízení pro matky a děti Počet křesťanských školních družin Počet farností Kostely a kaple
CELKEM do 1 roku od 1 do 7 let od 7 do 14 let od 14 do 25 let nad 25 let CELKEM z toho biřmoval kněz CELKEM včetně nemocných z toho I. sv. přijímání do 14 let nad 14 let CELKEM z toho MEZI KATOLÍKY MIXTA RELIGIO DISPARITAS CULTUS CELKEM z toho uděleno jednotlivě společně CELKEM z toho do země kremace NÁVRATY CELKEM z toho přestup z křesť. církví VÝSTUPY Z CÍRKVE CELKEM CELKEM z toho ve farním kostele ve filiálních kostelích a kaplích Nedělní bohoslužby slova – CELKEM z toho ve farním kostele ve filiálních kostelích a kaplích Průměrná návštěva v neděli celkem z toho ve farním kostele ve filiálních kostelích a kaplích Počet připravovaných na vlastní křest na biřmování na manželství na 1.sv.zpověď a přijímání na křest dítěte JINÉ FORMY katecheze  - osob: JINÉ FORMY katecheze - skupin: Společenství DOSPĚLÝCH: počet dospělých počet skupin z toho počet skupin s knězem PŘEDŠKOLNÍ DĚTI: počet dětí počet skupin Ve školách: počet dětí počet skupin Na farách/jinde: počet dětí počet skupin celkem dětí celkem skupin Na stř. školách a gymnáziích: počet studentů počet skupin Na učilištích: počet učňů počet skupin Na farách: počet mladých počet skupin celkem mladých celkem skupin Společenství mládeže: počet mladých má systematickou katechezi v tomto společenství má systematickou katechezi jinde počet skupin Počet katechetů celkem z toho pro děti školního věku pro mládež pro dospělé Počet kněží diecézních Počet kněží řeholních Počet jáhnů – kandidátů kněžství Počet jáhnů trvalých Počet seminaristů diecézních Počet seminaristů řeholních Působí ve farnosti Charita? Počet středisek pomoci Počet pracovníků Charity Počet dobrovolných pracovníků Počet klientů, kterým Charita pomohla v tomto roce Počet v necírkevních školách mateřských Počet v necírkevních školách základních Počet v necírkevních školách středních Používané kostely (kromě farního) Používané kaple Nepoužívané kostely Nepoužívané kaple
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 59 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Praha 2553 1771 377 91 148 166 887 155 2121612 1310 2690 782 435 100 247 5068 1833 3235 2808 1609 1199 74 21 22 27184 21001 6183 578 310 6 37355 30571 6784 1614 1462 487 920 1272 626 2998 1459 122 2684 224 113 455 65 1944 202 2030 239 4429 506 737 52 1 0 539 49 1277 101 1358 119 364 70 218 161 25 32 170 108 14 20 23 45 43 229 134 211 289 26 31 143 265 5540                    
Hradec Králové 2908 2320 313 103 95 79 341 75 1969351 1195 150 732 494 40 200 7758 2871 4792 3697 2527 1182 28 13 53 28947 23182 5683 520 406 114 40764 34275 7226 2126 982 300 676 1228 657 3638 1086 65 2481 216 137 385 54 5136 567 1767 211 7288 832 802 30 15 1 368 36 1185 67 1325 104 352 155 254 219 36 18 155 49 2 18 23 8 3 308 137 309 479 56 47 398 349 5813 5 0 0 9 1 447        
České Budějovice 2608 1996 355 147 64 46 588 35 1222348 861 125 632 468 27 137 4288 1803 2485 3793 2245 1548 1 7 11   17797 2704   643 65   25662 3848 1179 434 272 984 117 584 4004 671 55 1803 168 118 320 26 3864 396 1436 163 5620 585 260 24 0 0 172 16 432 40 754 190 79 73   157 19 10 101 38 4 17 15 13 15 137 92 269 352 31 35 125 150 3449                    
Litoměřice 1558 1017 313 96 68 64 228 12 663764 277 172 220 116 16 88 2700 1231 1469 1700 1014 686 19 13 19   13655 3113   279 106   12911 2817 831 544 239 258 390 194 1797 688 49 1124 102 62 180 27 775 108 1301 188 2256 323 40 4 0 0 222 35 262 39 3504 484 1032 95 125 102 16 7 78 39 4 10 11 2 3 88 85 352   25 36 147 153 11324             109 147 118 203
Plzeň 1034 653 205 74 55 47 157 36 542753 219 132 249 146 18 90 1915 767 1148 1431 820 611 6 4 42 13173 11070 2103 420 0 0   10456 2297 194 251 142 209 446 261 1306 411 40 752 77 47 73 12 1124 140 455 61 1652 213 30 3 26 2 94 15 150 20 462 194 40 34 90 48 26 16 73 0 0 3 5 0 9 10 65 158 111                              
Olomouc 5697 4897 401 192 128 79 1992 20 5592096 4189 326 1857 1547 84 226 22646 7567 15079 6683 5123 1560 32 20 60 38554 31109 7455 1261 732 529 115804 102877 16664 5717 1576 481 2898 3170 1544 8341 2108 110 5352 397 189 565 47 20965 1637 4247 383 25777 2067 880 43 38 3 427 43 1345 89 2561 607 204 214 437 414 15 8 227 121 15 27 48 25 22 441 197 240 508 68 110 696 659 10086                    
Brno 5828 4831 452 258 189 98 2105 114 6264751 4070 422 1827 1465 81 277 23470 7218 16248 6857 4754 2103 31 14 56   32278 6732   630 376   99501 10554 7944 1930 525 3024 3166 1182 7940 1499 133 4984 440 168 943 78 18885 1649 3214 315     1483 75 243 14 1015 76     3187 960 170 267 676 591 75 45 271 95 11 33 63 38 35 449     619 92 72 348 595 4956                    
Ostrava-Opava 4080 3382 388 137 118 55 1616 45 3608614 2557 224 1283 982 92 209 16327 4920 11407 4575 3417 1158 28 25 36 24259 19972 5887 703 607 96 78008 66412 11596 3444 1434 301 1829 2245 1005 6362 1800 65 2393 183 100 629 55 11888 874 2517 244 14405 1118 550 28 20 1 680 44 1250 73 2362 877 229 177 258 242 11 5 156 53 1 16 36 11 5 239     125   71 491 338 13286                    
Celkem Česká provincie 10661 7757 1563 511 430 402 2201 313 6519828 3862 3269 2615 1659 201 762 21729 8505 13129 13429 8215 5226 128 58 147 69304 86705 19786 1518 1638 291 78119 113875 22972 5944 3673 1440 3047 3453 2322 13743 4315 331 8844 787 477 1413 184 12843 1413 6989 862 21245 2459 1869 113 42 3 1395 151 3306 267 7403 1091 1867 427 687 687 122 83 577 234 24 68 77 68 73 772 513 1299 1231 138 149 813 917 26126                    
Celkem Moravská provincie 15605 13110 1241 587 435 232 5713 179 15465461 10816 972 4967 3994 257 712 62443 19705 42734 18115 13294 4821 91 59 152 62813 83359 20074 1964 1969 1001 193812 268790 38814 17105 4940 1307 7751 8581 3731 22643 5407 308 12729 1020 457 2137 180 51738 4160 9978 942 40182 3185 2913 146 301 18 2122 163 2595 162 8110 1837 603 444 1371 1247 101 58 654 269 27 76 147 74 62 1129 197 240 1252 160 253 1535 1592 28328                    
CELKEM 26266 20867 2804 1098 865 634 7914 492 21985289 14678 4241 7582 5653 458 1474 84172 28210 55863 31544 21509 10047 219 117 299 132117 170064 39860 3482 3607 1292 271931 382665 61786 23049 8613 2747 10798 12034 6053 36386 9722 639 21573 1807 934 3550 364 64581 5573 16967 1804 61427 5644 4782 259 343 21 3517 314 5901 429 15513 3535 2470 1085 2058 1934 223 141 1231 503 51 144 224 142 135 1901 710 1539 2483 298 402 2348 2509 54454