Delegát Svatého Stolce

 

Apoštolský nuncius

Mons. Erwin Josef Ender, apoštolský nuncius

 

Experti - oboroví odborníci

Teologie

Prof. Ctirad V. Pospíšil Th.D., CMTF UP a KTF UK

Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D., KTF UK

 

Filosofie

Prof. PhDr. Vladimír Smékal CSc., FSS MU

PhDr. Jan Stříbrný, ČKA

Prof. Dr. Mikuláš Lobkowitz

Mons. Doc. ThDr. Karel Vrána, KTF UK

 

Historie

Doc. JUDr. Jiří Kejř

PhDr. ThLic. František Holeček, CMTF UP a Centrum pro církevní dějiny

 

Právo

Prof. ICDr. Edward Górecki, CMTF UP

Doc. JUDr. Ignác A. Hrdina, KTF UK

Doc. JUDr. Rajmund J. Tretera, PF UK a Společnost pro církevní právo

ThLic. Damián Němec, OP

 

Sociální učení církve a politologie

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc., FSV UK

Ing. Cyril Martinek

Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., FHS UK

Prof. ThDr. PhDr. Tomáš Halík, ČKA a FF UK

 

Hosté

P. Anton Otte

Ludvík Kolek