Program prvního zasedání

Plenárního sněmu Katolické církve v ČR

 

Neděle 6. 7. 2003

 

 

7.00 - 14.30    evidence a příjem účastníků, hostů a expertů

 

10.00 Slavnostní mše svatá na zahájení Sněmu s pozdravy hostů

 

13.00 - 14.30 raut účastníků, hostů, expertů a pozvaných návštěvníků v prostorách kláštera (poblíž recepce)

 

15. 30 - 18.00 První jednání

Slavnostní intronizace evangelia uprostřed shromáždění

Úvodní slovo kard. Vlka (přivítání, úvodní projev)

Evidence počtu účastníků, a to:

přítomných pozvaných účastníků s rozhodujícím a poradním hlasem,

přítomných pozvaných hostí,

účastníků předem omluvených spravedlivou překážkou,

zástupců či náhradníků pozvaných nepřítomných účastníků,

náhradníků neomluvených účastníků,

pozvaných, kteří pozbyli práva účasti na sněmu.

Organizační záležitosti:

seznámení se Sekretariátem sněmu a službami

seznámení s cílem, Jednacím řádem a harmonogramem celého sněmu

seznámení se sněmovní procedurou (způsob přihlášení, délka hovoru, jednání v plénu, jednání ve skupinách, práce sekcí)

organizační poznámky

 

Prezentace otázek předkládaných k projednání na sněmu

 

Hlasování o délce projevů účastníků

 

18.30               večeře

 

 

 

Pondělí 7. 7. 2003

 

 

7.00                 mše svatá s modlitbou ranních chval

 

8.00                 snídaně

 

9.00 - 12.00 Druhé jednání sněmu - obecná rozprava v plénu

Modlitba, prezence účastníků, informace o programu druhého jednání a přednesení projednávaného tématu dle IL

 

9.15 - 10.45    vystoupení přihlášených účastníků sněmu

                        s připomínkami a návrhy k IL (12)

 

10.45 - 11.00 přestávka

 

11.00 - 11.55 vystoupení přihlášených účastníků sněmu
s připomínkami a návrhy k IL (10)

 

Ukončení druhého jednání, vyhlášení přestávky, určení času zahájení následující rozpravy, závěrečná modlitba

 

12.30 - 14.00 oběd a polední přestávka

 

15.00 - 18.00 Třetí jednání sněmu - obecná rozprava v plénu

Modlitba, prezence účastníků, seznámení s programem, uvedení rozpravy

 

15.15 - 16.45 vystoupení přihlášených účastníků sněmu
                        s připomínkami a návrhy k IL (12)

 

16.45 - 17.00 přestávka

 

17.00 - 17.55 vystoupení přihlášených účastníků sněmu
s připomínkami a návrhy k IL (10)

 

Ukončení třetího jednání, vyhlášení přestávky, určení času zahájení následující rozpravy, závěrečná modlitba

 

18.30               večeře

 

21.00               růženec

 

 

 

Úterý 8. 7. 2003

 

7.00                 mše svatá s modlitbou ranních chval

 

8.00                 snídaně

 

9.00 - 12.00 Čtvrté jednání sněmu - obecná rozprava v plénu

Modlitba, prezence účastníků, seznámení s programem, uvedení rozpravy

9.15 - 10.45    vystoupení přihlášených účastníků sněmu
s připomínkami a návrhy k IL (12)

10.45 - 11.00 přestávka

11.00 - 11.55 vystoupení přihlášených účastníků sněmu
s připomínkami a návrhy k IL (10)

Ukončení čtvrtého jednání, vyhlášení přestávky, určení času zahájení následující rozpravy, závěrečná modlitba

12.30 - 14.00 oběd a polední přestávka

 

15.00 - 18.00 První setkání a práce v tématických skupinách

Modlitba, volba moderátora a zapisovatele, prezentace již přepracovaného textu po rozpravě v plénu

skupina - Paměť a smíření - duchovní četba českých dějin

skupina - Duchovní život a růst zbožnosti v místní církvi

skupina - Preevangelizace, evangelizace, uvedení do

                   křesťanského života a předávání víry

skupina - Katecheze, křesťanská výchova, vzdělávání       věřících a církevní školy

skupina - Obnova liturgického života

skupina - Charita a sociální apoštolát

Zápis, schválení návrhů a připomínek tématické skupiny, závěrečná modlitba

 

18.30               večeře

 

21.00               kompletář

 

Ve večerních hodinách zapracuje redakční skupina výsledky rozprav tématických skupin do původního textu.

 

 

Středa 9. 7. 2003

 

 

7.00                 mše svatá s modlitbou ranních chval

 

8.00                 snídaně

 

 

9.00 - 12.00 Páté jednání sněmu - obecná rozprava v plénu

Modlitba, prezence účastníků, seznámení s programem, uvedení rozpravy

 

9.15 - 10.45    vystoupení přihlášených účastníků sněmu

                        s připomínkami a návrhy k IL (12)

10.45 - 11.00 přestávka

11.00 - 11.55 vystoupení přihlášených účastníků sněmu

                        s připomínkami a návrhy k IL (10)

 

Ukončení pátého jednání, vyhlášení přestávky, určení času zahájení následující rozpravy, závěrečná modlitba

 

12.30 - 14.00 oběd a polední přestávka

 

15.00 - 18.00 Druhé setkání a práce v tématických skupinách

Modlitba, volba moderátora a zapisovatele, prezentace již přepracovaného textu po rozpravě v plénu.

 

skupina - Pastorace mládeže

skupina - Manželství a rodina

skupina - Zasvěcený život v místní církvi

skupina - Život jáhnů a kněží v místní církvi

skupina - Kultura a umění v životě místní církve

skupina - Vzdělání a formace v církvi

 

Zápis, schválení návrhů a připomínek tématické skupiny, závěrečná modlitba

 

18.30               večeře

 

21.00               společné zpytování svědomí české církve

 

 

Čtvrtek 10. 7. 2003

 

7.00                 mše svatá s modlitbou ranních chval

 

8.00                 snídaně

 

9.00 - 12.00 Šesté jednání sněmu – závěrečné poselství PS

Modlitba, prezence účastníků, seznámení s programem a s průběhem hlasování

 

9.15 - 10.45    vystoupení přihlášených účastníků sněmu

                        s návrhy k závěrečnému poselství PS (12)

10.45 - 11.00 přestávka

11.00 - 11.55 vystoupení přihlášených účastníků sněmu

                        s návrhy k závěrečnému poselství PS (12)

Ukončení šestého jednání, vyhlášení přestávky, určení času zahájení následující rozpravy, závěrečná modlitba

 

 

Účastníci sněmu si vyzvednou po jednání v recepci hlasovací lístky a texty k prostudování pro sedmé zasedání.

 

 

 

12.30 - 14.00 oběd a polední přestávka

 

15.30 - 18.00 Sedmé jednání sněmu - hlasování o návrzích změn k IL

Modlitba, prezence účastníků, seznámení s programem a s průběhem hlasování

15.45 - 16.45 hlasování o návrzích změn 1. a 2. kapitoly IL

16.45 - 17.00 přestávka

17.00 - 17.55 projevy v plénu k neodhlasovaným článkům

18.00 - 18.50  hlasování o změnách – 1. a 2. kapitola IL

 

Ukončení sedmého jednání, vyhlášení přestávky, určení času zahájení následující rozpravy, závěrečná modlitba

 

19.00               večeře

 

21.00               eucharistická adorace

 

 

 

Pátek 11. 7. 2003

 

7.00                 mše svatá s modlitbou ranních chval

 

8.00                 snídaně

 

9.00 - 12.00 Osmé jednání sněmu – hlasování o návrzích změn k IL

Modlitba, prezence účastníků, seznámení s programem a s průběhem jednání

 

9.15 - 10.45    hlasování o návrzích změn – 3. kapitola IL

10.45 - 11.00 přestávka

11.00 - 11.55 hlasování o celém závěrečném dokumentu

 

Ukončení osmého jednání, vyhlášení přestávky, určení času zahájení následující rozpravy, závěrečná modlitba

 

12.30 - 14.00 oběd a polední přestávka

 

15.00 - 19.00 Deváté jednání sněmu - hlasování o návrzích změn závěrečného poselství sněmu

Modlitba, prezence účastníků, seznámení s programem a s průběhem hlasování

 

 

15.15 - 16.45 hlasování o závěrečném poselství PS

16.45 - 17.00 přestávka

17.00 - 18.00 hlasování o závěrečném poselství PS

18.00               závěrečné slovo předsedy Plenárního sněmu

 

 

Ukončení závěrečného jednání

 

19.30               večeře

 

21.00               litanie k Božskému Srdci Páně a večerní zpytování
svědomí

 

Sobota 12. 7. 2003

 

7.00 mše svatá na ukončení Prvního zasedání Plenárního sněmu a Te Deum

 

8.00 snídaně a odjezd účastníků sněmu