Komentář k Analýze Ankety

pro výzkum názorů účastníků sněmovního procesu

 

Metodika Analýzy

 

Pastorální sekce  navrhla provést předvýzkum v pěti typických (průměrných, obyčejných) sněmovních kroužcích podle jejich charakteru a místa, konkrétní kroužky zvolili pověření moderátoři.

Respondenti jsou následující:

 

Typ kroužku

místo

moderátor

počet zaslaných kusů

počet vyplněných odpovědí

farní laický

Plzeň

P. Jiří Hájek

15

10

vikariátní kněžský

Olomouc

P. František Hanáček

15

8

řeholnice

Praha

JUDr. Marie Civínová

10

10

mládež

Litoměřice

P. Miroslav Šimáček

15

12

katecheté

Hradec Králové

RNDr. Helena Šťastná

20

4

CELKEM

- - -

- - -

75

44

 

Anketa byla rozeslána respondentům dopisem Mons. Václava Malého, koordinátora Pastorální sekce, dne 12. ledna 1999.

 

Anketa obsahovala části A - F. Část A tvořily otázky, které jsou předmětem této analýzy. V částech B - F se jednalo o sociodemografické charakteristiky, vyznání, příslušnost a postavení v církevním společenství, náboženské vzdělání a účast na sněmovním procesu. Protože pro předvýzkum byla zvolena specifická skupina respondentů, tedy lidé aktivní ve sněmovních kroužcích, analýza těchto částí Ankety se mi zdá bezpředmětná.

 

Část A obsahovala tyto základní otázky:

1.      Vaše radosti a starosti osobní a s rodinou

2.      Vaše radosti a starosti s místním společenstvím

3.      Vaše radosti a starosti se společenstvím ve Vaší diecézi a s církví v naší zemi vůbec

4.      Vaše radosti a starosti týkající se církve jako celku

5.      Co očekáváte od biskupů a kněží vůbec?

6.      Co by mělo být z výše uvedeného také projednáváno na sněmu?

 

V těchto 6 otázkách se mapují základní radosti a starosti respondentů. Nejprve byla provedena analýza jednotlivých skupin (typů sněmovních kroužků), je tedy 5 samostatných analýz. Ty byly pak sumarizovány do jediné Analýzy o radostech a starostech účastníků sněmovního procesu. 

 

 

 

                                                                                                          Jana Sojčeková