Nově postavené kostely a kaple – Analýza situace

 

Analýza byla zpracována podle knihy „Nové kostely a kaple z konce 20. století v České Republice“, vydané Karmelitánským nakladatelstvím v roce 2001.

 

Naše analýza se věnuje sakrálním stavbám, které byly postaveny na území Čech, Moravy a Slezska po II. vatikánském koncilu. Zde je ovšem nutné podotknout, že do roku 1989 se jedná pouze o 3 kostely a 3 kaple:

 

V diecézi Brněnské:

Kostel sv. Josefa, Blansko, stavba 1969-1971, vysvěcen 1971

Kaple sv. Pia X., Třebíč, stavba 1969-1970, vysvěcena 1970

Kaple sv. Václava, Žďár nad Sázavou, stavba 1969-1973, vysvěcen 1990

 

V diecézi Litoměřické:

Kostel sv. Václava, Most, stavba 1989, vysvěcen 1989

 

V diecézi Ostravsko-Opavské:

Kaple u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Opava, stavba 1970, vysvěcena 1970

Kostel sv. Mikuláše, Nový Jičín, stavba 1969-1976, vysvěcen 1976

 

Podle přiložených tabulek a grafů je zřejmý rozdíl mezi počtem nově postavených sakrálních budov v obou provinciích. V České provincii bylo postaveno 12 sakrálních staveb (3 kostely a 9 kaplí), zatímco v Moravské provincii je to 77 staveb (28 kostelů a 39 kaplí).

 

V České provincii bylo realizováno nejvíce sakrálních staveb v diecézi Královéhradecké (celkem 7, 1 kostel, 6 kaplí), nejméně v Českých Budějovicích (žádná).

 

V Moravské provincii je na prvním místě Olomouc se 42 realizovanými stavbami (21 kostelů a 21 kaplí), nejméně má diecéze Ostravsko-Opavská, kde bylo realizováno „jen“ 15 staveb (11 kostelů a 4 kaple).

 

Provedeme-li srovnání mezi diecézemi Moravské provincie, zjistíme, že v Brněnské diecézi bylo postaveno více kaplí (14, 7 kostelů), v Olomoucké je počet vyrovnaný (21 a 21), v Ostravsko-Opavské je naopak daleko více kostelů (11, 4 kaple).

 

Z celkového srovnání vyplývá, že skoro polovina (48%) staveb byla realizována v Olomoucké diecézi, necelá čtvrtina (22%) v Brněnské a necelá pětina (17%) v Ostravsko-Opavské. Celkový počet realizovaných staveb v provincii České tvoří 13%, bereme-li 100% celou ČR.

 


Poměr nově realizovaných sakrálních staveb k počtu farností a sakrálních staveb:

 

Diecéze

Realizované stavby

Počet farností

Počet kostelů a kaplí

Čes. Budějovice

0

361

509

Hradec Králové

7

447

1008

Litoměřice

2

437

1135

Praha

2

378

758

Plzeň

1

324

574

Brno

20

452

1148

Olomouc

42

437

1167

Ostrava-Opava

15

276

565