Přehled patrocinií nově postavených kostelů

 

Ducha Svatého

3

 

sv. Václava

9

Nejsv. Trojice

2

 

sv. Zdislavy

6

Božího milosrdenství

1

 

sv. Jana Nepomuckého

5

Boží lásky

1

 

sv. Anežky České

4

Krista – Dobrého Pastýře

1

 

sv. Cyrila a Metoděje

4

Nalezení sv. Kříže

1

 

sv. Anny

4

Povýšení sv. Kříže

1

 

sv. Floriana

3

Svaté Rodiny

1

 

sv. Antonína Paduánského

3

Betlém-poslání

1

 

sv. Ludmily

2

Celkem

12

 

sv. Martina

2

 

 

 

sv. Jana Křtitele

1

Nanebevzetí Panny Marie

8

 

sv. Jana Sarkandera

1

Panny Marie

4

 

sv. Josefa

1

Neposkrvrněného početí Panny Marie

2

 

sv. Jiljí

1

sv. Matouše

1

Panny Marie Pomocnice křesťanů

2

 

sv. Maxmiliána Kolbeho

1

Panny Marie Královny

2

 

sv. Mikuláše

1

Panny Marie Růžencové

2

 

sv. Moniky a sv. Augustina

1

Panny Marie Sedmibolestné

1

 

sv. Pia X.

1

Panny Marie Karmelské

1

 

sv. Prokopa

1

Panny Marie Kopanické

1

 

sv. Rocha

1

Panny Marie Matky Církve

1

 

sv. Vojtěcha

1

Celkem

24

 

Celkem

54