Pondělí 7. července 2003

 

Polední modlitba Anděl Páně

 

Čas:                    12:00

Místo: Velehrad, Slovanský sál (místo jednání)

 

Pan kardinál:

        Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

Všichni:

        a ona počala z Ducha Svatého.

        Zdrávas Maria…

 

Pan kardinál:

        Maria řekla: Jsem služebnice Páně,

Všichni:

        ať se mi stane podle tvého slova.

        Zdrávas Maria…

 

Pan kardinál:

        A slovo se stalo tělem

Všichni:

        a přebývalo mezi námi.

        Zdrávas Maria…

 

Pan kardinál:

        Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,

Všichni:

         aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Pan kardinál:

        Modleme se:

Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni:       Amen.