Seznam příspěvků na těchto webových stránkách

 

Okruhy let 1999 – 2000

           

Církev jako svátost spásy a společenství

o       Církev jako znamení spásy (František Kunetka)

o       Koncepce a vize církve, aneb o čem bychom jako církev v Čechách a na Moravě měli přemýšlet (Lenka Karfíková)

o       Otázky na tělo (Marie Svatošová)

o       Problematika životního prostředí (M. Metyš)

o       Ne česká církev, ale naše církev (Jan Peňáz)

o       Zviditelnění církve (dr. Pohunková)

o       Lumen Gentium a česká církev (Pospíšil – Wolf – Polášek – Karfíková)

o       Pojetí víry (Antonín Pavel)

Církev jako společenství Božího lidu

o       Vnitřní situace katolické církve v ČR (Jiří Zajíc)

o       Vztah k okolnímu světu (Mons. Václav Malý)

o       Jsme připraveni? (Pavel Zeman)

o       Místo církve v dnešní společnosti (Václav Hes)

o       Charakteristika domácích poměrů s využitím statistik

o       Několik myšlenek ... ke stavu církve v ČR (Mgr. Bohuslav Vašíček)

o       Odhad situace u nás + perspektivy (MUDr. Mgr. Václav Šimčík)

o       Situace v současné české církvi (Marie Ondrášová)

o       Náš příspěvek bono communi (Václav Frei)

o       Stav české katolické církve (Jaroslav Fega)

o       Východní církve u nás (Mgr. Vladimír Štěpánek a o. Josef Blaščák)

Ekumenismus

o       Poznámka k tématu Východní církve (MuDr. J. M. Kašparů)

o       Ekumenismus, misie, mezináboženský dialog (Ivan Štampach)

o       Východní církve

Laici v církvi

o       Burza nápadů (Ing. Josef Svoboda)

o       Povolání laiků v české církvi (Mgr. David Nebeský)

o       Apoštolát laiků (Jana Mindlová)

o       Bratrství v církvi (Mgr. Rostislav Kulišan)

o       K apoštolátu laiků (Mgr. Miloš Nykendaj)

o       Laici v ČR (Mgr. A. Králová)

o       Povolání laiků v české církvi (Karel Sadila)

o       Připomínky k Lumen Gentium – laici (Ignác A. Hrdina, OPraem)

o       Připomínky k tématu Lumen Gentium a ostatní

o       Laici v církvi - současnost a perspektivy (Jaroslav Černý)

o       Úloha laiků v církvi (Pavel Hradílek)

o       Poslání laiků v naší společnosti I. (Václav Frei)

o       Laici v církvi a hlásání evangelia (František Čápek)

o       Laici v církvi – příspěvek kroužku od sv. Ludmily

Kněžstvo

        Obecně

o       Seminář (P. Jan Baxant)

o       Teologie a teologické fakulty v ČR (doc. ThDr. Josef Dolista)

o       Problematika českého kněžstva (Julie Weinbergová)

o       Problematika kněžství v naší církvi

o       Připomínky k problematice kněžství (Ing. Jaroslav Dufek)

o       Kněz v církvi a ve světě

o       Působení kněží (Kateřina Tetivová)

o       Formace kněží, hospodářsko-společenský život v ČR (Ignác A. Hrdina, OPraem)

o       Teologie kněžství (doc. ThDr. Josef Dolista)

o       Vztahy kněží a laiků (Václav Dvořák)

o       Postavení, život a formace kněží

        Trvalí jáhni

o       Život, služba a formace trvalých jáhnů (Mgr. Jiří Kočenda)

o       Trvalí jáhni (Mgr. Ing. Martin Opatrný)

o       Charakter trvalého jáhenství (Karel Podhola)

o       Prožívání trvalého jáhenství (Marian Cúth)

o       Trvalé jáhenství

o       Zamyšlení nad trvalým diakonátem (VŠ)

o       Ženatí jáhnové (Pepa Hes)

Svatost, řehole, duchovní hnutí

o       Řeholní řády, vztahy v církvi (Mons. Dominik Duka)

o       Naše přístupy k současným duchovním proudům (Mgr. Ing. Aleš Mráz)

o       Poučme se z historie (Jiří Bureš)

o       Řeholní život v dnešním světě – problém formace (Siarda L. Trochtová SPraem)

o       Zamyšlení (Mgr. Andrea Pavlacká AKS)

o       Příspěvek k tématu Zasvěcený život

 

Okruhy roku 2001

 

Duchovní situace společnosti

o       Česká katolická církev versus česká společnost (Tomáš Hylas)

o       Křesťané v ČR a svět kolem nás (Václav Frei)

o       Církev v české společnosti (kroužek katolických esperantistů)

o       Náboženská svoboda (Mgr. Ing. Marie Jílková)

o       Sekularizační trendy v české katolické církvi (Štěpán Faber)

o       Naléhavé potřeby naší církve očima kontemplativních řeholí

o       Poznámky k duchovní situaci občanské společnosti (Ing. Lubomír Mlčoch)

o       Právo a povinnost církve působit na svět (Ing. Ondřej Fišer)

o       Vidím správně pointu? - úvahy nad GS (Václav Frei)

Rodina, manželství, žena

o       Rodina

o       Rodina v dnešní církvi (Marcela Řezníčková)

o       Význam rodiny v církvi, a tedy i ve společnosti (Dr. Jiří Ludvík)

o       Žena v církvi (Unie katolických žen)

o       Důstojnost a povolání ženy v ČR (Tereza Pýchová)

o       Manželství (Chaloupková)

o       Podněty k tématu Žena, manželství, rodina (RNDr. Jaromír Matěna)

o       Příspěvek k tématice rodiny (Marcela Řezníčková)

o       Problematika rodiny (Josef Zeman)

o       Problémy ženy, manželství a rodiny

Výchova a vzdělání

o       Laičtí katecheté v církvi (Doc. Dr. Rudolf Smahel)

o       Církev ve školství (RNDr.Václav Marek, CSc., Mgr.Jaroslav Fidrmuc)

o       Zkušenosti s výukou náboženství na základní škole v podmínkách severních Čech (J. Waňková)

o       Domácí školy

o       Křesťanská výchova v nejranějším období (Mgr. František Beníček)

o       Křesťanské vzdělávání dospělých (Jiří Vymazal)

o       Příprava dětí na slavení Eucharistie (M. Šmajstrlová)

o       Katolické spolky (Dr. Jaromír Kuba)

o       Připomínky převážně k tématu Výchova a vzdělání

o       Příspěvek k tématu Výchova a vzdělání (Doc. Ing. Jiří Vackář)

o       K tématu Výchova a vzdělání

o       Návrh na zřízení kateder profánních věd při teologických fakultách (Ing. Petr Wanderburg)

Kultura a inkulturace

o       Památková problematika (Karel Stádník)

o       Inkulturace zasvěceného života (SM. Bernadetta Růžičková)

o       Křesťanské hodnoty a národní tradice (Mgr. Dagmar Kovářová)

Misie, preevangelizace, evangelizace

o       Hlas pro misijní církev

o       Církev a veřejný život (Michaela Freiová)

o       Krása a účinnost využívání běžných a všedních nástrojů preevangelizace (Kvapilík)

o       Evangelizační snahy v naší církvi (Andrej Jaráb)

o       O evangelizačním úsilí v českých zemích po druhé světové válce a v současnosti

o       K misijní činnosti v pohraničních a průmyslových oblastech (Zdenek Boháč)

o       Několik poznámek k evangelizaci u nás (P. Jiří Hájek)

o       Církev – potřeba a cesty nové evangelizace (Mgr. Petr Mucha)

o       Evangelizace (Mgr. Vlastimil Laštůvka)

o       Homilie v nové evangelizaci (K. Pavlík)

o       Misie zaměřená do ateizované české společnosti (Mgr. Gustav Kouklík)

o       Pomoc misiím (Ing. Marie Zimmermannová)

o       Prostředky nové evangelizace (Mgr. Marie Jakoubková)

o       Vizuální misie (Lucie Moravcová)

o       Evangelizace mládeže (Ing. Mgr. František Srovnal)

o       Misie u nás (Mgr. Lucie Vlčková)

o       Podmínky laické evangelizace (Mgr. Ing. Josef Pejřimovský)

o       Českomoravská Fatima - Fatimský apoštolát ČR ve službě předávání živé víry

o       Hnutí Světlo-Život – evangelizace

o       Hnutí za lepší svět - příspěvek k otázce předávání živé víry

o       Koinonia Jan Křtitel - identita naší evangelizace

o       Komunita Emmanuel - zkušenost s předáváním víry

o       Nová evangelizace

o       Zkušenosti s předáváním víry - hnutí Regnum Christi

o       Zkušenosti s předáváním živé víry - Neokatechumenát

Média, komunikace uvnitř církve

o       Několik poznámek ke sdělovacím prostředkům (P. Martin Holík)

o       "Zpovědní zrcadlo" katolické církve pro oblast médií (Jiří Zajíc)

o       Hromadné sdělovací prostředky (Mgr. RNDr. Ivan Ploc, CSc.)

o       Budovat království Boží na tomto světě... (Jiří Mikulášek)

o       Dialog (Eva Klára Irišková)

o       Nedostatek komunikace (Ing. Mgr. Otakar Adámek)

o       Vztahy mezi křesťany a komunikace (Vlasta Lišková)

o       Dialog v církvi (Eduard Krumpolc)

o       Sdělovací prostředky (společenství hlučínsko – ludgeřovické)

Sociální život, podnikání

o       Křesťanští podnikatelé – nakladatelé, křesťanská literatura (RNDr. Jaroslava Tučková)

o       Humanitární činnost (Dr. Mgr. František Mališ)

o       Sociální problematika (Marie Retíková, Ing. Mgr. K. Voslař)

o       Solidarita v české společnosti (Rudolf Voborský)

o       Solidarita v naší společnosti (Karel Valtr)

o       Daňové úlevy, katolická literatura (MUDr. Stanislav Hanák)

o       Sociální problematika v naší společnosti (Ing. Karel Nejezchleb, CSc.)

o       Za skutečnou transformaci společnosti (sdružení Křesťan a práce)

o       Hospodářsko-společenský život v ČR (doc. J. Vackář a kol.)

Politický řád

o       Vztahy s okolními státy (dr. Macek)

o       Ekonomická vize života církví (Lubomír Mlčoch)

o       Příspěvek k situaci církve (Jan Peňáz)

o       Restituce (Ing. Ondřej Fišer)

o       Česká katolická církev a stát, hospodářská politika (Mgr. Ing. Václav Slavíček)

o       Připomínka k hospodaření církve (Jiří Krotký)

o       Financování církve - příspěvek z diskusí na ChristNetu

 

2002 – Bible

o       Bible v životě církve (doc. Petr Chalupa)

o       Novozákonní biblická bádání (společenství hlučínsko – ludgeřovické)

 

2002 – Liturgie

o       Liturgie (Mgr. Ing. Miroslav Krejčík)

o       Liturgie české církve

o       Liturgická praxe

o       Několik liturgických postřehů (Marie Nováková)

o       Postřehy k liturgii (Jan Jakeš)

o       Návrat k Eucharistii „pod obojí“

o       Návrh obnovení přijímání pod obojí při každé mši svaté (Josef Sodomka)

o       Přijímání pod obojí způsobou

o       Církevní pohřeb (Ing. Mgr. Stanislav Janků)

o       Hudba a zpěv v našich kostelech (Jiří Hybášek)

o       Liturgický zpěv v naší církvi (František Kopečný)

o       Liturgie mše svaté (Vladimír Válek)

 

Obecné příspěvky k chystanému sněmu

o       Poznámky k organizaci synodu (prof. Cigánek)

o       Komunikace ve sněmovním procesu (Mgr. Norbert Badal)

o       Poznámky k přípravě sněmu (dr. Karel Vrána)

o       V čem je synoda potřebná pro pastoraci (Mons. Aleš Opatrný)

o       Interdiecézní synoda (P. Alois Kotek)

o       Organizace sněmu (P. Vojtěch Kodet)

o       O diskusích v rámci přípravy sněmu

o       Obecné aspekty plenárního sněmu (P. Pavel Ambros)

o       Poznámky k jednání přípravných komisí (Václav Polc)

o       Předškolní katecheze (pí Remešová)

o       Sněm katolické církve v ČR (Ing. Ondřej Fišer)

o       K financování sněmu (Mgr. Jiří Bureš)

o       Příprava sněmu

o       Body osnovy – abstrakt (Stanislav Krátký)

o       Dodatky k osnovám (Stanislav Krátký)

o       Obecné připomínky ke sněmovním předlohám (Dr. Alois Křišťan)

o       Obecné připomínky ke sněmovním předlohám II. (PhDr. Ludmila Muchová)

o       Poznámky k materiálu pro animátory sněmovních kroužků (Petr Ettler)

o       Připomínky k předlohám pro sněm (Mons. Josef Socha)

o       Příspěvek k přípravě sněmu (Ing. Jan Poláček)

o       K problematice sněmovních kroužků (Kateřina Tetivová)

o       Slovo k časovému průběhu sněmu (Václav Frei)

 

Pastorace

o       Některé aspekty pastorace naší církve (Mgr. Jaroslava Konečná)

o       Pastorační situace a další témata (P. František Hanáček)

o       Praktický apoštolát pro přestěhované (Karel Šťáva)

o       Pastorace v zahraničí (Jaromír Koutňák)

o       Pastorace; některá specifika pastorace nevidomých (Křesťanské sdružení zrakově postižených)

o       Pastorace – beseda SK farnosti sv. Ludmily v Praze (Sněmovní kroužek farnosti sv. Ludmily, Praha)

 

Mladí lidé v církvi

o       Práce s mládeží (Jiřina Hájková)

o       Církev a mládež v ČR (P. Miroslav Šimáček)

o       Mládež v církvi (1. fórum mládeže v ČR)

o       Vztah kněží a mládeže, mládež a ekumena (Jiří Fiala ml.)

o       Sexuální výchova mládeže (Anna Blahušová)

 

Ostatní příspěvky

o       Příspěvek plenárnímu sněmu

o       4% menšina

o       I staří, nemocní a zdravotně postižení... (Miroslav Machálek)

o       Připomínky k různé tématice

o       Příspěvek pro plenární sněm (Miloš Lokajíček)

o       Všeobecné připomínky