Souhrnné počty zápisů sněmovních kroužků

Název diecéze či skupiny

Počet zápisů 1999

Počet zápisů 2000

Počet zápisů 2001

Počet zápisů 2002 – Bible

Počet zápisů 2002 - Liturgie

Počet zápisů 1999 - 2002

Brněnská

135

98

114

59

53

459

Českobudějovická

63

155

195

33

26

472

Exarchát

2

20

36

16

13

87

Královéhradecká

186

207

157

56

35

641

Litoměřická

76

81

79

19

21

276

Mládež

16

16

54

22

40

148

Olomoucká

89

234

168

35

53

579

Ostravsko-Opavská

76

67

95

36

36

310

Plzeňská

154

76

70

18

28

346

Pražská

407

391

329

129

103

1359

Ženské řehole

264

192

209

125

69

859

Mužské řehole

0

1

12

12

1

26

Celkem

1468

1538

1518

560

478

5562