Účastníci Plenárního sněmu Katolické církve v České Republice

 

 

Biskupové

 

a) diecézní biskupové

1.      Kardinál Miloslav Vlk, Praha

2.      Mons. Jan Graubner, Olomouc

3.      Mons. Dominik Duka, Hradec Králové

4.      Mons. Jiří Paďour, České Budějovice

5.      Mons. Josef Koukl, Litoměřice

6.      Mons. František Radkovský, Plzeň

7.      Mons. Vojtěch Cikrle, Brno

8.      Mons. František Lobkowicz, Ostrava – Opava

 

b) pomocní biskupové

9.      Mons. Václav Malý, Praha (i biskupský vikář PH)

10.  Mons. Karel Herbst, Praha

11.  Mons. Josef Kajnek, Hradec Králové (i biskupský vikář HK)

12.  Mons. Josef Hrdlička, Olomouc (i biskupský vikář Olomouc)

13.  Mons. Petr Esterka, Brno

 

c) emeritní biskupové

14.  Mons. Jaroslav Škarvada, Praha (i biskupský vikář PH)

15.  Mons. Karel Otčenášek, Hradec Králové

16.  Mons. Antonín Liška, České Budějovice

17.  Mons. Ivan Ljavinec

 

d) apoštolský exarcha

18.  Mons. Ladislav Hučko

 

Poradní hlasy, nutně pozvaní

 

Vikáři

 

a) generální vikáři

19.  Mons. Michael Slavík, generální vikář Praha

20.  Mons. Josef Socha, generální vikář Hradec Králové

21.  Mons. Jan Baxant, generální vikář České Budějovice

22.  Mons. Karel Havelka, generální vikář Litoměřice

23.  P. Adrián P. Zemek, OPraem, generální vikář Plzeň

24.  Mons. Milán Kouba, generální vikář Olomouc

25.  Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář Brno

26.  Mons. Marcel Tesarčík, generální vikář Ostrava – Opava

27.  Mons. Eugen Kočiš, generální vikář Řeckokatolického exarchátu

 

 


b) biskupští vikáři

28.  Mons. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. biskupský vikář Praha

29.  ICLic Karel Moravec, biskupský vikář Hradec Králové

30.  Mons. Josef Suchár, biskupský vikář Hradec Králové

31.  P. Václav Vacek, biskupský vikář Hradec Králové

32.  Mons. Václav Dvořák, biskupský vikář České Budějovice

33.  P. Antonín Bratršovský, biskupský vikář Litoměřice

34.  P. Miroslav Šimáček, biskupský vikář Litoměřice

35.  P. Ludolf Josef Kazda, OPraem, biskupský vikář Plzeň

36.  P. RNDr. Robert Falkenauer, biskupský vikář Plzeň

37.  Mons. prof. ThDr. Jaroslav Němec, biskupský vikář Olomouc

38.  P. Ivan Fišar, biskupský vikář Olomouc

39.  Mons. Josef Šich, biskupský vikář Olomouc

40.  P. František Hanáček, biskupský vikář Olomouc

41.  Mons. Ludvík Horký, biskupský vikář Brno

42.  P. Rudolf Sikora, biskupský vikář Ostrava – Opava

43.  P. JUDr. ICLic. Pavel Forgač, biskupský vikář Ostrava – Opava

44.  O. Josef Blaščák, biskupský vikář Řeckokatolického exarchátu

 

c) soudní vikáři

45.  doc. ICLic. František Polášek, Th.D., soudní vikář Olomouc

46.  ThDr. Jiří Svoboda JCDr., soudní vikář Praha

47.  ThDr. Josef Pacal, soudní vikář Brno

 

Řeholníci

 

a) ženských řádů

48.  JUDr. Marie Civínová SCM

49.  SM Bernadetta Růžičková

50.  Mgr. Milada Kopecká OSF

51.  Mgr. Zdislava Nosková OSF

52.  PhDr. Mgr. Edita Mendelová OP

 

a) mužských řádů

53.  P. Vojtěch Suchý SJ

54.  P. Stanislav Přibyl CSsR

55.  P. Michael Josef Pojezdný OPraem

56.  P. Vojtěch Kodet OCarm

57.  P. Jiří Kopejsko OCr

 

Děkani teologických fakult a představení seminářů

 

58.  Doc. Petr Chalupa, CMTF UP

59.  Prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ, KTF UK

60.  Dr. Jiří Kašný, TF JU České Budějovice

61.  P. Mgr. Vojtěch Šíma, rektor olomouckého bohosloveckého semináře

62.  P. ThLic. Artur Matuszek, rektor pražského bohosloveckého semináře

63.  P. Alfréd Volný, ředitel Teologického konviktu

64.  Mons. Dr. Jan Mráz, rektor koleje Nepomucenum

 


Poradní hlasy – Účastníci za jednotlivé diecéze

 

a) Praha

65.  P. Ondřej Pávek

66.  P. Jiří Pecka

67.  PhDr.Vácslav Babička

68.  Ing.Marie Kotrbová

 

b) České Budějovice

69.  P. Václav Habart

70.  P. Adolf Pintíř

71.  Mgr. Petr Gabrhel

 

c) Plzeň

72.  P. Jiří Hájek

73.  Pavla Ženíšková

74.  Ing. Karel Ženíšek

 

d) Litoměřice

75.  Mgr. Dana Glaserová

76.  P.ICLic Michal Podzimek

77.  Mgr. Daniela Nešporová

 

e) Hradec Králové

78.  Mgr. Ludmila Horáčková

79.  Mgr. Marek Výborný

80.  Mgr. Lenka Ferbyová

 

f) Olomouc

81.  Marcela Řezníčková

82.  Mgr. Bohumila Venclů

83.  Ing. Jaromír Schneider

84.  P. ThDr. Petr Žůrek

 

g) Brno

85.  ThLic. Václav Slouk

86.  Mgr. Marie Špačková

87.  Marcela Muzikářová

88.  Klára Fantová

 

h) Ostrava - Opava

89.  Ing. Bruno Borski, CSc.

90.  P. Mgr. Vít Zatloukal

91.  Ing. Miroslav Machálek

92.  Lenka Moravcová

 

i) Exarchát

93.  o. Ing. Pavel Vácha

94.  o. Mgr. Vasyl Slyvotsky